Rehabiliteringspenningens belopp

Fastställandet av dagpenningar ändras 1.1.2020

Från och med början av år 2020 bestäms föräldradagpenningarna, sjukdagpenningarna, donationsdagpenningen, specialvårdspenningen och rehabiliteringspenningen utifrån kundens årsinkomst. Årsinkomsten beräknas utifrån de 12 kalendermånader som föregått kalendermånaden före den då rätten till förmånen började.

Läs mer:  Grunderna för förmånsbeloppet ändras 1.1.2020

Fastställandet av dagpenningar t.o.m. 31.12.2019

Beloppet av rehabiliteringspenningen beräknas på samma sätt som beloppet av sjukdagpenningen. Lättast uppskattar du rehabiliteringspenningens belopp med räknaren. Rehabiliteringspenning för unga och den rehabiliteringspenning som betalas ut för yrkesinriktad rehabilitering är en aning större. Partiell rehabiliteringspenning är hälften av full rehabiliteringspenning.

Räknare

Uppskatta med räknaren hur stor rehabiliteringspenning du kan få

Till räknaren

Beloppet av rehabiliteringspenningen beräknas i regel utifrån den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen. Om rehabiliteringen inleds 2019, beräknas rehabiliteringspenningens belopp utifrån den beskattningsbara arbetsinkomsten för 2017.

Rehabiliteringspenningen kan också beräknas utifrån

  • arbetsinkomsten för de 6 månader som föregått rehabiliteringen, om din inkomst har stigit med minst 20 % jämfört med de inkomster som fastställts i beskattningen
  • arbetslöshetsförmåner, sjukdagpenning, rehabiliteringspenning eller studiestöd som du fått före rehabiliteringen inleds.

Om du inte har rätt till en större rehabiliteringspenning utifrån arbetsinkomsten eller en tidigare förmån kan du få rehabiliteringspenning till minimibeloppet.

Rehabiliteringspenningens minimibelopp 2019

Rehabiliteringspenningens minimibelopp är 27,96 euro per vardag. Minimibeloppet för rehabiliteringspenning för unga och rehabiliteringspenning som betalas ut för yrkesinriktad rehabilitering är 31,39 euro per vardag.

Rehabiliteringspenningen är skattepliktig inkomst.

Utbetalning

Rehabiliteringspenningen betalas under vardagar efter en karenstid. Som vardagar räknas måndag till lördag. Helgdagar som infaller på en vardag räknas inte som vardagar.

Övriga inkomster och ersättningar kan minska rehabiliteringspenningens belopp eller helt och hållet utgöra hinder för utbetalning.

Rehabiliteringspenningen betalas periodvis i efterskott. Den första betalningsperioden är 6 dagar och därefter betalas rehabiliteringspenningen ut i poster som omfattar 25 vardagar eller efter att rehabiliteringen har avslutats. Du kan kontrollera i e-tjänsten när din rehabiliteringspenning nästa gång betalas ut. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-id.

Vid kortvarig rehabilitering betalas rehabiliteringspenning retroaktivt på basis av ett deltagarintyg. Då rehabiliteringen genomförs i perioder lönar det sig att lämna in deltagarintyget efter varje period. I ditt rehabiliteringsbeslut står det vilka utredningar du ska lämna in till FPA för att rehabiliteringspenningen ska betalas ut. Skicka in bilagorna via e-tjänsten.