Vanliga frågor om ersättning av företagshälsovård

På den här sidan finns vanliga frågor om ersättning av företagshälsovård.

Att beakta i coronavirusläget

Organisation som arbetsgivare

Privatperson eller hushåll som arbetsgivare