Sjukvård i internationella situationer

De här sidorna innehåller information för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om patientens rätt till sjukvård och sjukvårdsersättningar i internationella situationer.

Offentlig hälso- och sjukvård

Det här avsnittet innehåller information för den offentliga hälso- och sjukvården om

Om det är oklart om en person har rätt till sjukvård i Finland ska du kontakta FPA:s center för internationella ärenden. FPA utreder om personen har rätt till vård i Finland.

Också i ärenden som gäller statlig ersättning för vårdkostnader kan man kontakta Centret för internationella ärenden.

Privat hälso- och sjukvård

Personer som är försäkrade i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz ska inom den privata hälso- och sjukvården erhålla tjänster på samma grunder som de som är bosatta i Finland. Det pris som fastställts för vården av den privata hälso- och sjukvården ska tas ut av patienten och priset ska vara detsamma som för dem som är bosatta i Finland. 

En serviceproducent inom den privata hälso- och sjukvården kan ge en person direktersättning endast när personen visar upp ett giltigt FPA-kort eller ett europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare.

I övriga situationer står personen själv för vårdkostnaderna. Personen kan i efterhand söka ersättning för kostnaderna för den vård som han eller hon fått inom den privata hälso- och sjukvården hos FPA eller i sitt hemland.