Läkarutlåtande B för rehabilitering enligt prövning

FPA-kunden behöver läkarutlåtande B som bilaga vid ansökan om rehabilitering enligt prövning.

Blankettunderlag fås från Terveysportti eller kan beställas från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

FPA ordnar följande tjänster i form av rehabilitering enligt prövning:

 • rehabiliterings- och anpassningskurser
 • neuropsykologisk rehabilitering
 • multiprofessionell individuell rehabilitering
 • OPI-kurser
 • Familjerehabilitering (LAKU).

Om du rekommenderar att din patient deltar i en rehabiliteringskurs ska du skriva ett läkarutlåtande B. Läkaren behöver inte skriva utlåtandet för en viss kurs, utan kan i utlåtandet allmänt bedöma behovet och nyttan av rehabilitering.

Läs mer om rehabiliteringsalternativen (Privatpersoner).

Ett noggrant uppgjort utlåtande är till patientens fördel

Ett läkarutlåtande som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av ansökan snabbare. Ur patientens synvinkel är det viktigt att få FPA:s beslut på ansökan så snabbt som möjligt.

Så här skriver du läkarutlåtandet

Anteckna i utlåtandet

 • den diagnos (inklusive ICD-10-koden) som försämringen av patientens funktionsförmåga beror på
 • arbets- eller utbildningssituationen och livssituationen i övrigt
 • sjukdomens eller funktionsnedsättningens nuvarande status och vårdsituationen
 • en utredning om sjukdomens eller funktionsnedsättningens inverkan på arbetet, studierna och vardagslivet
 • undersökningar och behandlingar som utförts och rehabilitering som genomförts (observera att för att neuropsykologisk rehabilitering ska kunna inledas förutsätts alltid en neuropsykologisk undersökning)
 • grunderna för den rehabilitering som söks, nyttan och målen
 • patientens motivation
 • vårdenhetens eller den behandlande läkarens kontaktuppgifter tydligt (exempelvis hälsovårdscentral, poliklinik, adressuppgifter).

Hur läkarutlåtande B skickas till FPA

Skicka B-utlåtandet elektroniskt till FPA, om det är möjligt. Patienten ser utlåtandet i tjänsten Mina Kanta-sidor och i FPA:s e-tjänst.

Om elektroniska tjänster inte används, ska du komma överens med patienten om huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Se FPA:s postadresser.

Ge patienten en kopia av B-utlåtandet.