Elektroniska utlåtanden och intyg | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Elektroniska läkarutlåtanden och läkarintyg

Elektroniska läkarutlåtanden och läkarintyg försnabbar utbytet av information. De sparas i Patientdataarkivet, och läkaren kan med kundens samtycke förmedla dem till FPA därifrån.

Följande intyg och utlåtanden kan förmedlas elektroniskt till FPA:

 • Läkarintyg A för sjukdagpenning (SV 6r)
 • Läkarutlåtande B (SV 7r)
 • Läkarintyg D för specialvårdspenning (SV 10r)
 • Läkarutlåtande om behovet av särskild moderskapsledighet (SV 97r)
 • Intyg över graviditet eller efterundersökning (SV 75r)
 • Intyg för reseersättning (SV 67r).

Så här skickar du ett elektroniskt läkarutlåtande eller läkarintyg till FPA

Du kan förmedla ett elektroniskt läkarutlåtande eller läkarintyg till FPA för att en förmån ska kunna handläggas. Begär alltid ett samtycke av patienten för det här.

Så här skickar du ett elektroniskt utlåtande eller intyg till FPA:

 1. Fyll i det elektroniska läkarutlåtandet eller läkarintyget i patientdatasystemet.
 2. Spara utlåtandet eller intyget i Patientdataarkivet i Kanta-tjänsterna. 
 3. Be patienten om samtycke till att utlåtandet eller intyget förmedlas till FPA.  När du har fått patientens samtycke kan du förmedla utlåtandet eller intyget till FPA.
 4. Välj FPA som mottagare till utlåtandet eller intyget.
 5. Förmedla utlåtandet till FPA.

Utlåtandet lagras i Patientdataarkivet och förmedlas till FPA för förmånshandläggning. Du får ett meddelande i patientdatasystemet om att utlåtandet har arkiverats och förmedlats. Om någonting går fel får du ett felmeddelande.

Patienten kan i MittKanta se utlåtandet och uppgiften om att utlåtandet har förmedlats till FPA. Hen kan också se det i e-tjänsten MittFPA.

Undertecknande av det elektroniska utlåtandet

För elektroniska utlåtanden gäller samma krav på undertecknande som för andra utlåtanden.

Elektronisk underskrift är giltig i läkarutlåtanden och läkarintyg som har förmedlats till FPA via patientdatasystemet.

En elektronisk underskrift är giltig i läkarutlåtanden och läkarintyg som har förmedlats till FPA via patientdatasystemet.
Elektroniska utlåtanden eller intyg undertecknas i regel med yrkeskortet för social- och hälsovården. Ett undantag är intyget Intyg för reseersättning (SV 67r), som du kan underteckna även med organisationskortet.

Utbildningsvideor

FPA har gjort utbildningsvideor om det elektroniska läkarutlåtandet B. De är speciellt avsedda för läkare som gör upp utlåtanden. Bekanta dig med utbildningsvideorna.
 

Läs mer

Senast ändrad 20.2.2024

Vad tycker du om sidan?