Så här beställer du taxi åt kunden

Hälso- och sjukvårdsenheterna beställer taxi åt kunderna via beställningscentralen för det egna landskapsområdet, på det beställningsnummer som är avsett för hälso- och sjukvården. Beställ taxi genast då du vet när kunden ska åka hem.

Se de landskapsvisa beställningsnumren som är avsedda för hälso- och sjukvården (pdf, på finska). Observera att numren är avsedda endast för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Om du beställer taxi på annat sätt än via beställningscentralen betalar kunden hela priset för resan själv. För resor som inte beställts via beställningscentralen betalar FPA inte reseersättning och kunden kan inte heller ansöka om ersättning i efterhand.

Om du beställer en enskild tur- eller returresa med taxi åt kunden behöver kunden inte intyget SV 67r, utan beställningssamtalet motsvarar intyget.

Uppgifter som ska uppges vid beställningssamtalet

I samband med beställningssamtalet efterfrågas bland annat följande uppgifter:

  • kundens namn och personbeteckning
  • tidpunkten för när kunden får åka hem och vart han eller hon ska åka (kom i håg att kontrollera vilken den rätta adressen är)
  • var taxin ska avhämta patienten
  • eventuella hjälpmedel som tas med i bilen, huruvida kunden har en följeslagare, huruvida kunden ska besöka apoteket eller avhämta ett hjälpmedel vid hälsovårdscentralen på vägen hem
  • på vilket telefonnummer man kan kontakta kunden eller en kontaktperson i frågor som gällande resan.

Om kundens hälsotillstånd kräver att kunden kommer hem så fort som möjligt ska du uppge detta i samband med beställningssamtalet.

Så här beställer du FPA-taxi åt kunden – snabbguide för hälso- och sjukvården

I det utskriftsbara infobladet hittar du koncisa anvisningar samt beställningsnumren för hälso- och sjukvården.

Så här beställer jag en FPA-ersatt taxiresa för patienten - snabbguide för personal inom hälso- och sjukvården (pdf, på finska)

Så här beställer kunden en FPA-taxi åt sig själv

Nedan finns snabbguiden Så här beställer du taxi, och en plansch med landskapsvisa beställningsnummer.

Skriv ut snabbguiden "Så här beställer du taxi" till kunden. I snabbguiden finns de beställningsnummer som är avsedda för kunderna. Planschen med telefonnummer kan man skriva ut och hänga upp till exempel på vårdenhetens anslagstavla. På planschen finns också det beställningsnummer som är avsett för kunderna.

Anvisningar om hur man beställer taxi och de beställningsnummer som är avsedda för kunderna finns också på sidan Så här beställer du taxi (Privatpersoner).