Så här ingår du ett direktersättningsavtal med FPA

 1. Ring FPA:s servicenummer för myndigheter och uppge att ditt företag vill ingå ett direktersättningsavtal.
 2. Serviceproducenten och FPA ingår ett anslutningsavtal. Se mallen för anslutningsavtalet (pdf). Serviceproducenten och FPA kommer överens om hur avtalet skickas.
 3. I och med anslutningsavtalet ansluter sig serviceproducenten till FPA:s ramavtal. Se ramavtalet (pdf).
 4. I ramavtalet har serviceproducentens och FPA:s uppgifter och skyldigheter specificerats.
  • Serviceproducenten ska läsa avtalet noggrant. Genom att underteckna avtalet förbinder sig serviceproducenten att iaktta avtalsvillkoren och sjukförsäkringslagen.
 5. Serviceproducenten ansöker om sjukvårdsersättningar genom ett redovisningsförfarande. Se anvisningarna om inlämning av redovisningsuppgifter.
 6. Först efter testningsskedet är det möjligt att övergå till det elektroniska redovisningsförfarandet. Den serviceproducent som vill övergå till det elektroniska redovisningsförfarandet måste också ingå ett nytt anslutningsavtal med FPA. Se anvisningarna om inlämning av redovisningsuppgifter elektroniskt.

Meddelande av förändringar

Serviceproducenten måste meddela FPA om det sker förändringar i verksamheten som kan påverka direktersättningsförfarandet. Förändringar som avses är till exempel

 • ändring av namn eller adress
 • ändringar som gäller tillståndsvillkoren eller verksamhetsområde
 • försäljning av företaget eller en del av det
 • ändring av företagsformen.

Avtalet måste sägas upp om verksamheten upphör eller företaget säljs.

Intresseorganisationer som ingått avtal

Nedan följer en förteckning över de intresseorganisationer som FPA har ingått direktersättningsavtal med.

 • Erikoishammasteknikkoliitto ry
 • Läkarföretagen rf
 • Finlands Fysioterapeuter
 • Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
 • Suomen Hammaslääkäriliitto - Finlands Tandläkarförbund ry
 • Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry
 • Suomen sairaanhoitajaliitto ry
 • Finlands Tandhygienistförbund FTHF rf
 • Munhygienistförbundet STAL rf

Läs mer