Sjukvårdsersättning för psykoterapi som getts av en läkare

På den här sidan finns information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättning för psykoterapi som getts av en läkare.

Om kunden har ett beslut om rehabiliterande psykoterapi

Observera att FPA ersätter psykoterapi också i form av rehabiliterande psykoterapi. FPA kan bevilja sjukvårdsersättning för psykoterapi bara om terapin har getts av en läkare. Läkaren får inte ge kunden en vårdutredning för ersättning från sjukförsäkringen när det gäller besök för vilka ersättning ska sökas ur de medel som är avsedda för rehabiliterande psykoterapi.

Läs mer om rehabiliterande psykoterapi (Privatpersoner)

FPA kan bevilja sjukvårdsersättning för psykoterapi bara om terapin har getts av en läkare. Psykoterapi som getts av en läkare ersätts enligt åtgärdstaxan. FPA beviljar direktersättning för följande:

 • 0541, individuell psykoterapi
 • 0543A, psykoterapi, familje- eller parterapi, högst 60 minuter (utredning över vården för bara en familjemedlem)
 • 0543B, psykoterapi, familje- eller parterapi, över 60 minuter (utredning över vården för bara en familjemedlem)
 • 0544, gruppsykoterapi.

Ersättning för psykoterapi på distans som getts av en läkare

Psykoterapi på distans är psykoterapi som ges via videokontakt.

FPA kan bevilja sjukvårdsersättning för psykoterapi på distans bara om kunden före terapin på disans har besökt vanlig psykoterapimottagning två gånger.

FPA kan bevilja direktersättning för följande:

 • E541, individuell psykoterapi på distans
 • E543A, psykoterapi, familje- eller parterapi, högst 60 minuter (utredning över vården för bara en familjemedlem)
 • E543B, psykoterapi, familje- eller parterapi, över 60 minuter (vårdutredning görs för bara en familjemedlem)
 • E544, gruppsykoterapi på distans.

Långvarig psykoterapi med tät besöksfrekvens

FPA kan bevilja direktersättning för långvarig psykoterapi med tät besöksfrekvens för upp till 400 behandlingstillfällen utan separat utlåtande. Med psykoterapi med tät besöksfrekvens avses terapi som omfattar fler än 50 besök per år.

Om en kund går i långvarig psykoterapi medan den egna psykoterapeututbildningen pågår, ska den behandlande läkaren skriva ett B-utlåtande eller ett motsvarande intyg redan i psykoterapins inledningsskede.

Anteckna följande i läkarutlåtandet:

 • sjukdomsdiagnos (inklusive ICD-10-koden)
 • anamnes
 • en detaljerad beskrivning av symtomen
 • behandlingens art
 • den uppskattade behandlingstiden
 • besöksfrekvensen
 • den behandlande läkarens uppskattning om prognosen
 • eventuell medicinering och uppgifter om perioder med arbetsoförmåga
 • ett omnämnande om att den som ansöker om en rekommendation genomgår psykoterapeututbildning, om så är fallet.

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i förteckningen över taxor

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna finns i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär beloppet av den sjukvårdsersättning som FPA betalar. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som anges i förteckningen över taxor ersätter FPA beloppet av arvodet.

Bekanta dig med förteckningarna över taxor.