Direktersättning för undersökning och behandling som ordinerats av en läkare

På de här sidorna finns information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om grunderna på vilka FPA betalar ersättning för undersökning och behandling som ordinerats av en läkare.

Undersökningar och behandlingar som ordinerats av en läkare ersätts om 

  • de har ordinerats för behandling av en sjukdom
  • de är nödvändiga för att kunna konstatera en eventuell sjukdom.

Om läkaren själv har utfört undersökningen eller gett behandlingen betalar FPA ersättning för den enligt taxan för undersökning och behandling.

Kundens möjlighet att välja vårdenhet

Om det är möjligt att ansöka om sjukvårdsersättning för undersökningen och behandlingen, ska serviceproducenten på begäran ge kunden en skriftlig undersöknings- och behandlingsordination. Kunden ska ha möjlighet att välja vårdenhet.

Undersökningar och behandlingar som ordinerats samtidigt

Läkaren kan under en enda dag ordinera flera olika undersökningar och behandlingar. FPA betalar ersättning för högst 15 undersöknings- och behandlingsgånger i samband med en behandlingsform.

Dessutom förutsätts det att undersökningen utförts eller behandlingen getts inom ett år från att ordinationen getts. 

Exempel på undersökningar och behandlingar som ordinerats samtidigt

Om en och samma läkare under en dag ordinerar fysioterapi med 30 behandlingstillfällen, betalar FPA ersättning bara för 15 behandlingstillfällen.

Om en och samma läkare under en dag ordinerar fysioterapi med 15 behandlingstillfällen och ljusterapi med 15 behandlingstillfällen, betalar FPA ersättning för både 15 behandlingstillfällen med fysioterapi och 15 behandlingstillfällen med ljusterapi.

Ersättningspraxis för undersökning och behandling

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i taxaförteckningen

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna finns i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär beloppet av den sjukvårdsersättning som FPA betalar. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som anges i förteckningen över taxor ersätter FPA beloppet av arvodet.

Bekanta dig med förteckningarna över taxor.