Ersättningar för tandvård

De här sidorna är avsedda för yrkesutbildade personer inom mun- och tandvård och omfattar åtgärdskoder för tandvård, ersättningstaxor och åtgärdsvisa tillämpningsanvisningar. Följ tillämpningsanvisningarna när du lämnar redovisning till FPA för behandling som du har gett och kostnaderna för den.

För närmare anvisningar, se

De ersättningstaxor som anges per åtgärd utgör ingen begränsning för vilken behandling eller vilka tjänster serviceproducenten tillhandahåller eller för vilka arvoden serviceproducenten tar ut. FPA kan dock ersätta kostnader endast för sjukvård som är nödvändig och som följer god vårdpraxis.  

Tidsdebiterade åtgärder

Tidsåtgången för en tidsdebiterad åtgärd bedöms enligt hur lång tid som gått åt för det kliniska arbetet i samband med åtgärden.  

FPA ersätter bara en tidsdebiterad åtgärd per behandlingstyp per besök. Ett undantag är öppnande och utvidgning av rotkanaler i flera tänder vid ett och samma besök. Åtgärderna debiteras då både enligt tid och per tand.

Protetiska åtgärder för frontveteraner och minröjare

Endast frontveteraner och minröjare får ersättning från FPA för protetiska åtgärder. Använd separata koder för kliniskt och tekniskt arbete i den utredning över kostnaderna som du lämnar till FPA.

Läs mer om hur tandvård för frontveteraner och minröjare ersätts.

Förhöjning på grund av besökstid

Taxan kan höjas med 100 %, om vården eller behandlingen har getts en

  • vardag kl. 21–7
  • lördag eller dag före helg efter kl. 18
  • söndag eller någon annan helgdag.

Förhöjning på grund av besökstid gäller inte utfärdande av läkarintyg, givande av vårdanvisningar via distansförbindelse eller förnyande av recept (koder som börjar på WZ).

Ersättningstaxor och tillämpningsanvisningar för tidigare år

På de här sidorna finns de fastställda ersättningstaxorna för detta år och tillämpningsanvisningar per åtgärd.

Om du behöver ersättningstaxor eller tillämpningsanvisningar för tidigare år kan du skicka e-post till adressen svkorvaus@kela.fi. Ange i meddelandet vilket års ersättningstaxor och tillämpningsanvisningar du behöver.

Läs mer