Material

Studentrestaurangerna och läroanstalterna kan skriva ut pr-material för eget bruk.

De studiekort som berättigar till måltidsstöd

Se bilder på de studiekort som berättigar till måltidsstöd (pdf).

Affischer

Du kan begära tryckdugliga filer av materialen genom att skicka e-post till viestinta@kela.fi.