Snabbguide för privata producenter av småbarnspedagogik

Barnets familj ansöker om stöd för privat vård av barn hos FPA, men FPA betalar stödet till producenten av småbarnspedagogik. På den här sidan finns en minneslista för producenter av småbarnspedagogik om hur privatvårdsstödet söks och utbetalas.

Verksamheten inleds

 

Gör anmälan

Privata daghem, familjedagvårdare och gruppfamiljedaghem ska göra en anmälan till kommunen om att verksamheten inleds.

Dagvårdare i arbetsavtalsförhållande behöver inte göra någon separat anmälan till kommunen om att verksamheten inleds. Kommunerna godkänner varje nytt arbetsavtal för dagvårdare i arbetsavtalsförhållande och samtidigt också betalningen av privatvårdsstöd till dessa.

Läs mer

Utbetalning

 

FPA skickar ett betalningsmeddelande

FPA sänder producenten av småbarnspedagogik ett familjespecifikt meddelande om beviljande av privatvårdsstöd.

FPA kan inte ange grunderna för betalning av stödet, eftersom grunderna är beroende av familjens inkomster och arbetssituation.

Läs mer
 

Första betalningsdagen

FPA betalar ut privatvårdsstödet i efterhand den sista bankdagen i månaden.

Om FPA avgör ansökan efter den 10 dagen i månaden betalas privatvårdsstödet till producenten av småbarnspedagogik i slutet av följande månad.

 

Ansökan

 

Familjen gör ansökan

Familjen ansöker om privatvårdsstöd hos FPA på nätet eller med blankett WH 1r. FPA betalar stödet till producenten av småbarnspedagogik.

Producenten av småbarnspedagogik gör på nätet en anmälan för privatvårdsstöd eller fyller i blankett WH 2r (Utredning, Stöd för privat vård av barn, Dagvårdsproducent). En dagvårdare i arbetsavtalsförhållande ska dessutom foga en kopia av arbetsavtalet till ansökan.

Läs mer

Förskottsinnehållning

 

Förskottsinnehållning på privatvårdsstödet

Privatvårdsstödet är skattepliktig inkomst. Förskottsinnehållningen i fråga om privata producenter av småbarnspedagogik är beroende av om serviceproducenten finns i förskottsuppbördsregistret.

Dessutom påverkas förskottsinnehållningen av om det är fråga om ett daghem eller ett gruppfamiljedaghem eller om en dagvårdare i arbetsavtalsförhållande eller en familjedagvårdare.

 

Läs mer

Förändringar

 

Meddela förändringar

Det är viktigt att FPA informeras om förändringar som inverkar på stödets belopp och på beviljandet. På så sätt undviker man återkrav.

Meddela alltid om förändringarna till FPA.

Läs mer
 

FPA återkräver familjen på felbetalt stöd

Om privatvårdsstöd har betalats ut felaktigt återkräver FPA alltid familjen på stödet.

 

Begär kvitto på återbetalt stöd

Om producenten av småbarnspedagogik redan har betalat tillbaka det felbetalda stödet till familjen eller FPA ska ett kvitto på återbetalningen begäras av familjen och lämnas in till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen beaktar återbetalningen i den slutgiltiga beskattningen.

 

Meddelande om indragning av stödet

FPA sänder procucenten av småbarnspedagogik ett meddelande om utbetalningen av privatvårdsstöd till familjen upphör.