Så här ansöker du om skolresestöd

  1. Ansök om skolresestöd separat för varje läsår.
  2. Fyll i blanketten Ansökan om stöd för skolresor KM 1r (pdf) och lämna in den hos din läroanstalt. Det går inte att ansöka om skolresestöd i MittFPA.
  3. Läroanstalten kontrollerar uppgifterna på ansökan. Om du använder Waltti-trafik eller åker med Matkahuoltos bussar får du av din läroanstalt ett köpintyg för inköp av biljetter.
  4. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i MittFPA. Om du är under 18 år ger FPA beslutet också till din vårdnadshavare för kännedom.

Ansökningstid

Ansök om skolresestöd när läsåret börjar eller när du vet hur du kommer att resa till skolan.

Du kan beviljas skolresestöd tidigast från början av månaden före den månad då du lämnar in din ansökan. Om du till exempel vill ha stöd från början av augusti ska du lämna in ansökan till din läroanstalt inom september.

Ansök om skolresestöd separat för varje läsår.

Meddela förändringar

Om dina förhållanden förändras ska du meddela förändringarna till FPA. På så sätt kan skolresestödet betalas ut korrekt. Du kan lämna ditt meddelande i MittFPA, per telefon eller på ett av FPA:s serviceställen.

Om du lämnar in ditt meddelande om en förändring för sent, om uppgifterna som du uppgett visar sig vara felaktiga eller om du inte har uppgett information som påverkar beslutet, är det möjligt att du har fått stöd utan grund. Då kräver FPA att du betalar tillbaka skolresestödet, även om stödet har betalats till den som sålde biljetterna eller till den som ordnade skolskjutsen.

Läs här om vilka förändringar du ska meddela till FPA.

Läs mer