Så här ansöker du om skolresestöd

 1. Ansök om skolresestöd separat för varje läsår.
 2. Fyll i blanketten Ansökan – Stöd för skolresor KM 1r (pdf) och lämna in den hos din läroanstalt. Det går inte att ansöka om skolresestöd via FPA:s e-tjänst.
 3. Läroanstalten kontrollerar uppgifterna på ansökan. Om du åker med Waltti-trafik eller Matkahuoltos bussar får du av din läroanstalt ett köpintyg för inköp av biljetter.
 4. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten. Om du är under 18 år ger FPA beslutet också till din vårdnadshavare för kännedom.

Ansökningstid

Ansök om skolresestöd för hela läsåret när läsåret börjar. Om du är abiturient ska du ansöka om stöd fram till läslovets början.

Köptillfällen på köpintyget

Med beräkningsprogrammet Köptillfällen på köpintyget kan du ta reda på när och hur många gånger du kan köpa biljetter med köpintyget.

Till räknaren

Du kan beviljas skolresestöd tidigast från början av månaden före den månad då du lämnade in din ansökan. Om du till exempel vill ha stöd från början av augusti ska du lämna in ansökan till din läroanstalt inom september.

Ansök om skolresestöd separat för varje läsår.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det skett förändringar i dina förhållanden, så att FPA kan betala ut förmånen korrekt. Du kan lämna ditt meddelande i e-tjänsten, per telefon eller på något av FPA:s serviceställen.

Om du meddelar en förändring för sent, om uppgifterna som du lämnat visar sig vara felaktiga eller om du inte har uppgett all information som påverkar beslutet är det möjligt att du har fått stöd utan grund. Då kräver FPA att du betalar tillbaka skolresestödet, även om stödet har betalats till den som sålde biljetterna eller till den som ordnade skolskjutsen.

Avbrytande eller avslutande av studier

Du ska meddela FPA om

 • dina studier avslutas eller avbryts för mer än en vecka och du inte reser dagligen till läroanstalten under den här tiden (gäller inte läroanstaltens ferier)
 • du utexamineras mitt under ett läsår.

Övriga ändringar

Du kan meddela FPA eller alternativt lämna in en ny stödansökan till läroanstalten om

 • du byter läroanstalt
 • du flyttar till en annan bostad och skolvägens längd ändrar
 • din skolresa förändras t.ex. för en period med inlärning i arbete.

Lämna in en ny ansökan om skolresestöd till läroanstalten om

 • ditt färdsätt ändras
 • biljettpriset för kollektivtrafiken ändras (gäller inte biljetter för Waltti-trafik eller Matkahuoltos biljetter).

Om du lämnar in en ny ansökan till läroanstalten får FPA vetskap om saken direkt därifrån.

Läs mer