Hur sköter du ärenden om du studerar utomlands?

Om du genomför en del av dina studier utomlands kan du enkelt sköta dina studiestödsärenden i MittFPA eller genom att kontakta vår telefonservice.

Om du avlägger dina studier i sin helhet vid en utländsk läroanstalt, kan du i studiestödsärenden vara i kontakt med FPA på följande sätt:

E-tjänsten

Du kan använda i MittFPA om du vill skicka in en studiestödsansökan eller ett meddelande eller dokument med anknytning till ett studiestödsärende. Du får svar på meddelanden via e-tjänsten.

E-post

Om du bor utomlands och du inte har finländska nätbankskoder eller ett mobil-ID, kan du i studiestödsärenden kommunicera med FPA via säker e-post.

Av datasäkerhetsskäl används endast säker e-post i studiestödsärenden. Skicka e-post till FPA via en säker förbindelse med hjälp av denna länk.

När du anger din egen e-postadress i det avsändarfält som öppnas då du klickar på länken skickas en länk till din e-post. Via denna länk kan du skicka säker e-post till FPA. Länken till den säkra förbindelsen gäller i 30 dagar. Skicka e-postmeddelandet till adressen ulkomaat.opintotuki@kela.fi.

Anvisningar om hur man skickar säker e-post (pdf) 

Telefontjänst

Tfn +358 20 692 229
måndag–fredag kl. 9-16

Post och fax

Postadress:
FPA, PB 10, FI- 00056 FPA

Fax +358 20 634 1599