Så här ansöker du om specialvårdspenning

Skicka in ansökan med bilagor i MittFPA. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Sök specialvårdspenning i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Till ansökan
  1. Ansök om specialvårdspenning i MittFPA.
  2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga till din ansökan:
    • Läkarutlåtande D med motiveringen till att du behöver specialvårdspenning.
    • Arbetsgivarintyg över att lön inte betalas, ifall du är löntagare.

    • Beloppet av din dagpenning beräknas utifrån din årsinkomst. I regel får FPA de uppgifter som behövs från inkomstregistret och försäkringsanstalterna, så de behöver inte meddelas FPA separat. Läs mer om årsinkomsten.

  3. I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur mycket du får i specialvårdspenning.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut  blanketten för ansökan om specialvårdspenning SV 89r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Ansökningstid

Sök specialvårdspenning inom 4 månader från det att vården av barnet började.

Läs mer