Belopp och utbetalning av specialvårdspenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Belopp och utbetalning av specialvårdspenning

Beloppet av specialvårdspenning beräknas utifrån din årsinkomst. Du kan uppskatta beloppet av en specialvårdspenning med räknaren

Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod som består av de 12 kalendermånader som infaller innan kalendermånaden före den månad då rätten till förmånen börjar.

FPA kan fatta ett beslut om föräldradagpenningen efter att granskningsperioden för årsinkomsten har löpt ut.

Mellan granskningsperioden och tidpunkten då utbetalningen av specialvårdspenning börjar finns 1 månad vars inkomster inte beaktas.

Som årsinkomst räknas

  • löneinkomst
  • försäkringslön
  • FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst
  • vissa förmåner
  • vissa ersättningar för inkomstbortfall.

Årsinkomsten kan bestå av en eller flera av de ovan nämnda inkomstslagen. I regel får FPA de uppgifter som behövs från inkomstregistret och försäkringsanstalterna, så de behöver inte meddelas FPA separat.

Om du inte har inkomster under granskningsperioden eller om dina inkomster är mycket låga uppgår ditt specialvårdspenningbelopp åtminstone till minimibeloppet (31,99 euro/dag).

Det förekommer ingen självrisktid i samband med specialvårdspenningen. Den betalas ut i efterskott för vardagar. Som vardagar räknas måndag till lördag. Helgdagar som infaller på en vardag räknas inte som vardagar.

För den tid som barnet vårdas på sjukhus kan specialvårdspenning betalas till båda föräldrarna om den behandlande läkaren anser att det är nödvändigt att båda föräldrarna deltar i vården.

Också under rehabiliteringstiden kan specialvårdspenning betalas samtidigt till båda föräldrarna.

FPA meddelar uppgift om utbetald specialvårdspenning till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Maximitid

Dagarna med specialvårdspenning beräknas per barn. Båda föräldrarnas specialvårdspenningdagar räknas således ihop.

Specialvårdspenning betalas för poliklinik- eller sjukhusvård eller rehabilitering på grundval av en och samma sjukdom för högst 60 vardagar.

För tiden för vård i hemmet betalas specialvårdspenning för 60 vardagar.

Ytterligare dagar med specialvårdspenning

Av särskilda terapeutiska skäl kan specialvårdspenningen betalas för ytterligare högst 30 vardagar.

För den tid som överskriver den maximala utbetalningstiden kan specialvårdspenning beviljas endast på vägande medicinska grunder om vården i anslutning till barnets svåra sjukdom eller ett oväntat förvärrande av sjukdomen förutsätter att en förälder är närvarande utan avbrott. Som vägande medicinska grunder betraktas

  • ett livsfarligt tillstånd som förutsätter oavbruten tillsyn över barnet, såsom immunosuppression och infektionsrisk
  • eftervård av svåra olycksfall och brännskador
  • vård av ett döende barn
  • vård av barn som kräver dialysbehandling, då vården förutsätter att barnet står under oavbruten tillsyn och att en förälder hela tiden är närvarande
  • någon annan motsvarande vägande medicinsk grund.

Läs mer

Senast ändrad 12.12.2023

Vad tycker du om sidan?