Studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd

Om du har vuxenutbildningsstöd kan du få statsgaranti för studielån från FPA. Vuxenutbildningsstödet beviljas av Sysselsättningsfonden. Om du har frågor om vuxenutbildningsstödet kan du alltså vända dig till Sysselsättningsfonden.

Du kan få vuxenutbildningsstöd om

  • du har arbetat som anställd eller företagare i minst åtta år
  • ditt nuvarande anställningsförhållande eller din företagsverksamhet (som huvudsyssla) har varat i minst ett år
  • du är studieledig från ditt arbete, och
  • du inte får något annat stöd för studierna.

Om du har fått vuxenutbildningsstöd för samma studier före 1.8.2020 kan du få jämkat vuxenutbildningsstöd ifall din studieledighet varar mindre än 2 månader eller du studerar på deltid.

Ansök om vuxenutbildningsstöd hos Sysselsättningsfonden.

Vem kan få statsgaranti för studielån?

Du kan få statsgaranti för studielån av FPA om du har vuxenutbildningsstöd kontinuerligt under minst åtta veckor. Du kan få statsgaranti för studielån för de månader som har minst 18 dagar som hör till en period av vuxenutbildningsstöd. Statsgaranti kan beviljas utifrån uppgifterna i ett första beslut som Sysselsättningsfonden meddelat.

Dina inkomster eller din förmögenhet har ingen inverkan på lånegarantin.

För statsgarantin vid vuxenutbildningsstöd gäller samma villkor som för statsgarantin vid studiestöd. Läs noga igenom särskilt vad som sägs om återbetalningen och räntan på studielån.  Du kan inte få statsgaranti om du har andra förmåner som hindrar dig från att få studiestöd.

Belopp

Statsgarantin för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd är 650 euro/månad. Om du avlägger en del av dina studier utomlands till exempel som utbytesstuderande är statsgarantins belopp 800 euro/månad.

Så här ansöker du om statsgaranti för studielån

  1. Ansök om vuxenutbildningsstöd hos Sysselsättningsfonden.
  2. Sök statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd via FPA:s e-tjänst. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-id.
  3. FPA får uppgifter om ditt vuxenutbildningsstöd direkt från Sysselsättningsfonden. Statsgaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd kan beviljas utifrån uppgifterna i ett första beslut som Sysselsättningsfonden meddelat.
  4. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts.
  5. Du får beslutet per post. Det finns inte beslut om statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd eller uppgifter om besluten i e-tjänsten.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten för ansökan om statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd (OT 12r). Pappersblanketten och bilagorna kan du skicka till FPA per post eller lämna in dem till närmaste FPA-serviceställe eller servicepunkter.

Ansök inte om vuxenutbildningsstöd och studiestöd (dvs. studiepenning) samtidigt. Om du från Sysselsättningsfonden får ett nekande beslut kan du efter det söka studiestöd hos FPA. Uppge när du har ansökt om vuxenutbildningsstöd från Sysselsättningsfonden i din ansökan om studiestöd. Då kan FPA bevilja dig studiestöd retroaktivt tidigast från början av den månad då du lämnade in din ansökan om vuxenutbildningsstöd till Sysselsättningsfonden.

Ansökningstid

Du kan få statsgaranti för studielån tidigast från början av månaden före den månad då din ansökan inkom. Till exempel om din ansökan anländer till FPA i oktober kan du få statsgaranti tidigast från början av september.

Olika ansökningstider för vuxenutbildningsstöd och studielån

Du kan ansöka om vuxenutbildningsstöd hos Sysselsättningsfonden för de sex föregående månaderna innan ansökan inkom, men statsgaranti för studielån måste sökas hos FPA redan tidigare. Statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd kan beviljas tidigast från början av månaden före den månad då ansökan inkom.

Om du t.ex. bli studieledig och inleder dina studier i augusti kan du ansöka om vuxenutbildningsstöd ännu nästa år i januari, men din ansökan om statsgaranti ska vara hos FPA före utgången av september. Du kan få beslut om statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd först efter att Sysselsättningsfonden fattat ett beslut om vuxenutbildningsstödet.

Övriga stöd till vuxenstuderande

Istället för vuxenutbildningsstöd kan du också få följande stöd:

Om du avlägger en högskoleutbildning inom utsatt tid och du har studielån på över 2 500 euro kan du få studielånskompensation om du har inlett dina första högskolestudier före 1.8.2014 eller senare.

Läs mer