Kunnan kotoutumispalveluiden työntekijän oikeus saada Kelasta etuustietoja pysyy ennallaan vuodenvaihteessa | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Kunnan kotoutumispalveluiden työntekijän oikeus saada Kelasta etuustietoja pysyy ennallaan vuodenvaihteessa

Julkaistu 1.12.2022

Vuodenvaihteessa sosiaalipalveluiden tehtävät ja niihin liittyvät tiedonsaantioikeudet siirtyvät hyvinvointialueille. Kunnille jää kuitenkin kotoutumispalveluihin liittyviä tehtäviä, joissa työntekijällä on lakiin perustuva oikeus saada Kelasta tietoja asiakkaansa etuuksista. 

Kela on syksyn aikana selvittänyt, muuttuvatko kuntien työntekijöiden tietojensaantioikeudet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä. Tietojensaantioikeuksista on säädetty useassa laissa, ja osa säädöksistä on tulkinnanvaraisia. 

Sosiaalihuollon viranomaisen tehtävät ja niihin liittyvät tiedonsaantioikeudet siirtyvät hyvinvointialueille. Kuntiin jää kuitenkin kotoutumispalveluihin liittyviä tehtäviä, joissa on jatkossakin oikeus saada Kelasta tehtävien suorittamiseksi välttämättömiä tietoja asiakkaan etuuksista. 

Jos kunnan työntekijällä on tehtävänsä kautta oikeus saada tietoja asiakkaansa etuuksista, hän voi jatkossakin tarkistaa tiedot kätevästi Kelan etuustietopalvelu Kelmussa. Palvelun käyttöön työntekijä tarvitsee vahvan sähköisen tunnistautumistavan ja työtehtävien kannalta riittävän Suomi.fi-valtuuden. Kelmun käyttö sujuvoittaa viranomaisten välistä yhteistyötä ja ammattilaisten tiedonsaantia yhteisen asiakkaan asioiden hoitamisessa. 

Jos lakiin perustuvaa oikeutta ei ole, Kela voi luovuttaa tietoja ammattilaiselle vain, jos asiakas on antanut Kelalle suostumuksen tietojen luovuttamiseen. Lue lisää tietojensaantioikeuksista.

Kunnan valtuuttajan vastuulla on antaa tarvittavat ja mitätöidä turhat valtuudet
Kelan asiointipalvelut ovat kunnan työntekijöiden käytössä, jos heillä on tarvittavat Suomi.fi-valtuudet. Etuustietopalvelu Kelmun lisäksi Kelan ajanvarauspalvelu voi olla työntekijälle hyödyllinen työkalu. Palvelussa työntekijä voi varata asiakkaalleen ajan Kelan palveluun.

Jotta valtuuttaja voi antaa valtuuksia työntekijöille, kunnan täytyy ensin hakea valtuutusoikeuksia Digi- ja väestötietovirastolta. Kaikkia valtuutusoikeuksia voi hakea samalla hakemuksella. Sen jälkeen kunnan valtuuttaja voi antaa työntekijöilleen tarvittavat valtuudet.

Vuodenvaihteessa on myös hyvä käydä läpi kunnan työntekijöiden käytössä olevat valtuudet ja mitätöidä tarpeettomat valtuudet. Valtuus täytyy mitätöidä esimerkiksi silloin, jos työntekijä on siirtymässä hyvinvointialueen työntekijäksi tai jos tehtävät vaihtuvat. Mitätöinnin voi tehdä esimerkiksi etuustietopalvelu Kelmun käyttökatkon aikana 29.–31.12.2022. Tutustu DVV:n ohjeeseen: Valtuuden tai valtuuspyynnön mitätöiminen.

Lue lisää kela.fistä

Tarkista 

Sivu päivitetty 1.12.2022