Hyvät kuntoutuskäytännöt palveluntuottajille | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Kela järjestää hyvän kuntoutuskäytännön mukaista kuntoutusta, joka perustuu tutkittuun tietoon sekä erityiseen asiantuntemukseen ja osaamiseen. Kuntoutuksen palveluntuottajana toteutat hyvän kuntoutuskäytännön mukaista kuntoutusta, joka vastaa asiakkaan ja hänen läheistensä tarpeisiin.

Mitä hyvä kuntoutuskäytäntö tarkoittaa?

Hyvä kuntoutuskäytäntö tarkoittaa sitä, että kuntoutuksen järjestämisessä, toteuttamisessa ja kehittämisessä noudatetaan kuntoutusta koskevaa lainsäädäntöä ja otetaan huomioon kuntoutusta koskeva tieteellinen tieto sekä vakiintuneet ja yleisesti hyväksytyt toimintatavat.

Hyvän kuntoutuskäytännön mukainen kuntoutus

 • vastaa asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin
 • osallistaa asiakkaan, hänen läheisensä ja muun verkoston
 • toteutuu oikeaan aikaan
 • parantaa ja tukee asiakkaan toimintakykyä tai työkykyä
 • yhdistää kuntoutuksen ammattilaisten kokemustiedon ja tieteellisen vaikuttavuustiedon
 • perustuu erityiseen asiantuntemukseen ja osaamiseen.

Hyvän kuntoutuskäytännön tunnusmerkit

Toteutat palveluntuottajana hyvän kuntoutuskäytännön mukaista kuntoutusta siten, että

 • arvostat asiakasta ja hänen läheisiään oman elämänsä asiantuntijoina
 • luot tasa-arvoisen vuorovaikutussuhteen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • mahdollistat asiakkaan aktiivisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen kuntoutuksen aikana
 • annat asiakkaalle tietoa kuntoutuksen suunnittelua ja häntä itseään koskevaa päätöksentekoa varten
 • tunnistatte yhdessä asiakkaan kanssa, minkälaiset kuntoutuksen tavoitteet ja tulokset ovat merkityksellisiä asiakkaan elämässä ja arjessa
 • huolehdit siitä, että asiakkaan ja hänen läheistensä valinnoilla ja päätöksillä on merkitystä kuntoutuksen kaikissa vaiheissa
 • tuet asiakkaan valmiuksia ja motivaatiota kuntoutumisessa
 • keskityt asiakkaan ja hänen läheistensä voimavaroihin sekä huomioit heidän tarpeensa kokonaisuutena.
 • toimit yhteistyössä asiakkaan arjen toimijoiden ja verkostojen kanssa.

Kuntoutuksen tavoitteet ja hyödyt

Kuntoutus perustuu kuntoutussuunnitelmaan ja kuntoutumisen edistymisen jatkuvaan seurantaan ja arviointiin. GAS-menetelmällä määrittelet yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutuksen tavoitteet ja laadit kuntoutukselle tavoitteiden mukaisen suunnitelman.

Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus (ICF) (thl.fi) kuvaa, miten sairauden ja vamman vaikutukset näkyvät yksilön elämässä.

Kela kerää palveluntuottajilta tietoa kuntoutuksen hyödyistä ja kehittää kuntoutuspalveluitaan keräämiensä tietojen perusteella.

Lue lisää

Sivu päivitetty 11.1.2024