Asiakkaan tietojen käsittely ja kuntoutuksen dokumentointi

Palveluntuottaja toimii EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitäjänä. 

Noudata henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia ja muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Henkilötietojen käsittely tarkoittaa esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, käyttöä, siirtämistä ja luovuttamista. 

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat kuntoutusasiakirjat palveluntuottajalta tai Kelasta.

Tietojen hankinta, luovutus ja lähettäminen

Asiakkaan tietojen säilyttäminen ja käyttäminen

Dokumentaatio