Asiakkaan tietojen käsittely ja kuntoutuksen dokumentointi

Noudata henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia ja muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Kela ja palveluntuottaja toimivat EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamalla tavalla rekisterinpitäjinä. Henkilötietojen käsittely tarkoittaa esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, käyttöä, siirtämistä ja luovuttamista.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat kuntoutusasiakirjat palveluntuottajalta tai Kelasta. Varmista, että voit poimia asiakasrekisteristäsi erikseen Kelan asiakkaiden tiedot.

Tietojen hankinta, luovutus ja lähettäminen

Asiakkaan tietojen säilyttäminen ja käyttäminen

Dokumentaatio