Etäkuntoutus

Etäkuntoutus tarkoittaa etäteknologian hyödyntämistä kuntoutuksessa. Palveluntuottaja järjestää etäkuntoutusta palvelukuvausten mukaisesti sekä ohjaa ja seuraa etäkuntoutuksen toteutumista.

Toimi palveluntuottajana siten, että

  • arvioit yhdessä asiakkaan kanssa etäkuntoutuksen soveltuvuuden asiakkaalle
  • asiakas kokee etäkuntoutuksen itselleen toimivaksi ja kuntoutumista edistäväksi
  • asiakas voi luottaa henkilöstön osaamiseen ja siihen, että huolehdit tietoturvasta palvelukuvauksen mukaisesti.
  • asiakas saa tarvitsemansa ohjauksen ja tuen etäkuntoutukseen osallistumiseksi