Etäkuntoutuksen ohje kuntoutuksen palveluntuottajille | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Etäkuntoutus

Palveluntuottaja voi järjestää osan Kelan kuntoutuspalveluista etäkuntoutuksena. Etäkuntoutus täytyy toteuttaa palvelukuvauksen mukaisesti. Palveluntuottajan tehtävä on ohjata ja seurata etäkuntoutuksen toteutumista.

Etäkuntoutusta voi järjestää

 • kuvapuheluina, joissa kuntoutuksen asiantuntija ja asiakas näkevät toisensa
 • verkkokuntoutuksena.

Tarkista palvelukuvauksesta, miten kuvapuheluita ja verkkokuntoutusta järjestetään.

Verkkokuntoutus voi pitää sisällään esimerkiksi erilaisia harjoituksia, joita asiakas tekee verkkoalustalla.

Kelan verkkokoulussa on palveluntuottajille käsikirjoitus ja käytännön ohjeita, joiden avulla voit rakentaa verkkokuntoutuksen. Löydät käsikirjoituksen Kelan verkkokuntoutuksen sisällöt -kurssin sivulta.

Pääset verkkokouluun luomalla käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Kirjaudu Kelan verkkokouluun (Moodle)

 • Etäkuntoutus antaa asiakkaalle vaihtoehtoisen tavan saada tukea arjen tilanteisiin. Se edistää kuntoutumisesta saatujen hyötyjen siirtymistä arkeen.
 • Asiakkaan asuinpaikkakunnan vaikutus kuntoutuksen saavutettavuuteen pienenee.
 • Etäkuntoutuksessa asiakas saa vertaistukea joustavasti ja pitkäkestoisesti.
 • Etäkuntoutus soveltuu lähes kaikille asiakkaille.

Järjestä etäkuntoutus palvelukuvauksen mukaisesti. Arvioi yhdessä asiakkaan kanssa, soveltuuko etäkuntoutus hänelle.

Huolehdi, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

 • Sinulla ja asiakkaallasi on käytössä etäkuntoutukseen sopiva tila. Tiloissa pitää varmistaa tietosuoja ja yksityisyydensuoja.  
 • Asiakkaan tietosuoja ja -turva on varmistettu kaikilta osin.
 • Teknistä tukea on saatavilla sekä palveluntuottajalle että asiakkaalle.
 • Toimintaohjeet hätätilanteiden tai teknisten ongelmien varalle ovat ajan tasalla.
 • Palvelukuvauksen mukainen vakuutusturva on kunnossa.

Varmista myös seuraavat asiat:

 • Asiakas kokee etäkuntoutuksen itselleen toimivaksi ja kuntoutumista edistäväksi.
 • Asiakas voi luottaa työntekijöidesi osaamiseen ja siihen, että huolehdit tietoturvasta palvelukuvauksen mukaisesti.
 • Asiakas saa tarvitsemansa ohjauksen ja tuen, jotta voi osallistua etäkuntoutukseen.

Kelan järjestämässä etäkuntoutuksessa noudatetaan Valviran ohjeistusta. Perehdy ohjeistukseen:

Tutustu myös asiakkaan ohjeisiin:

Palveluntuottajana vastaat etäkuntoutuksen tietoturvallisuudesta, tietosuojasta ja yksityisyydensuojasta.

Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

 • Etäkuntoutuksessa käyttämäsi alustan tai sovelluksen on täytettävä lainsäädännön ja Kelan palvelukuvauksen mukaiset tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat edellytykset.
  • Voit käyttää tarvittaessa asiantuntijapalveluita tietoturvan varmistamisessa.
 • Asiakkaan on oltava tietoinen etäkuntoutuksen tietoturvasta ja -suojasta sekä yksityisyydensuojasta.
 • Kela suosittelee käyttämään
  • salattua tietoliikenneyhteyttä
  • sovellusta tai alustaa, jossa on vahva tunnistautuminen.

Lue lisää