Etäkuntoutus

Palveluntuottaja voi järjestää osan Kelan kuntoutuspalveluista etäkuntoutuksena. Etäkuntoutus täytyy toteuttaa palvelukuvauksen mukaisesti. Palveluntuottajan tehtävä on ohjata ja seurata etäkuntoutuksen toteutumista.

Etäkuntoutusta voi järjestää

  • kuvapuheluina, joissa kuntoutuksen asiantuntija ja asiakas näkevät toisensa
  • verkkokuntoutuksena.

Tarkista palvelukuvauksesta, miten kuvapuheluita ja verkkokuntoutusta järjestetään.