Etäkuntoutus

Etäkuntoutus tarkoittaa etäteknologian hyödyntämistä kuntoutuksessa. Palveluntuottaja järjestää etäkuntoutuksen niille asiakkaille, jotka ovat valinneet sen toteutustavaksi. Palveluntuottaja ohjaa ja seuraa etäkuntoutuksen toteutumista.

Toimi palveluntuottajana siten, että

  • arvioit yhdessä asiakkaan kanssa etäkuntoutuksen soveltuvuuden hänen kuntoutumisensa edistämiseen
  • asiakas kokee etäkuntoutuksen itselleen toimivaksi ja kuntoutumista edistäväksi
  • asiakas voi luottaa henkilöstön osaamiseen ja siihen, että huolehdit tietoturvasta Valviran ohjeiden mukaisesti.
  • asiakas saa riittävän ohjauksen käytettäviin menetelmiin ja tarvitsemansa tuen etäkuntoutuksen toteutukseen.