Tulkkaus kuntoutuksessa | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Tulkkaus kuntoutuksessa

Kela järjestää asiakkaille vieraan kielen tulkkausta sekä vammaisten tulkkauspalveluja kuulovammaisille, kuulo-näkövammaisille ja puhevammaisille henkilöille. Tulkkaus voidaan toteuttaa joko kuntoutuspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Vieraan kielen ja toisten kotimaisten kielten tulkkaus

 • Ruotsin- ja saamenkielisille asiakkaille järjestetään tulkkaus kuntoutusohjelman ajalle, jos Kela ei järjestä kuntoutusta heidän äidinkielellään.
 • Muut kuin ruotsin- ja saamenkieliset asiakkaat saavat tulkkausta kuntoutuksen toteuttamisen ja onnistumisen kannalta keskeisissä tilanteissa. Katso kuntoutuspalveluihin määritetyt linjaukset (pdf).
 • Kela ei järjestä vieraan kielen tulkkausta seuraaville kuntoutuskursseille:

  • traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten kuntoutuskurssi
  • AVH-kommunikaatiokuntoutus
  • mielenterveyden häiriöitä sairastavan kuntoutuskurssit
  • muistisairaiden sopeutumisvalmennuskurssi
  • aistivammaisten kurssit
  • Tules-etäkuntoutuskurssit.

Vieraankielen tulkkausasioissa ota yhteyttä

 • vatu.kuntoutus@kela.fi
 • 020 371 014

Kela

 • arvioi asiakkaan ja hänen läheisensä tulkkauksen tarpeen kuntoutushakemuksen käsittelyn yhteydessä
 • lähettää erillisen ohjeen tulkkauksen järjestämisestä kuntoutuspäätöksen liitteenä asiakkaalle ja palvelutuottajalle.

Kelan VATU-keskus tilaa tulkin kuntoutuksen palveluntuottajan tilauksen perusteella. Tilauksen tiedot lähetetään osoitteeseen vatu.kuntoutus@kela.fi.

 • Huomioi asiakkaan kuntoutuksen ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa tulkkauksesta annetut ohjeet ja linjaukset
 • Sovi asiakkaan kanssa kuntoutuksen toteutusajankohta, ellei se ilmene Kelan antamasta kuntoutuspäätöksestä
 • Selvitä, sopiiko etätulkkaus asiakkaalle
 • Ilmoita asiakkaalle, mille ajalle tulkki on tilattu
 • Lähetä viimeistään 3 viikkoa ennen tulkkauksen ajankohtaa seuraavat tiedot VATU-keskukseen vatu.kuntoutus@kela.fi.

Henkilötietoja sisältävät viestit lähetetään suojatulla sähköpostilla, josta ilmenee

 • asiakkaan nimi ja syntymäaika
 • kieli (ja murre, jos kielen murteissa on suuria eroja)
 • kuntoutuksen ajankohdat (alkamis- ja päättymisaika) tai ohjelma, josta ilmenee asiakkaan tarvitsemat tulkkauksen ajankohdat
 • tulkkauspaikka ja paikka, mihin tulkki saapuu
 • toteutetaanko tulkkaus paikan päällä vai etätulkkauksena
 • yhteystietosi (yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Kela välittää yhteystietosi tulkkauksen palveluntuottajalle.

Etätulkkaus

 • Varmista, että sinulla on käytettävissä tietokone, tabletti tai älypuhelin, jossa on toimiva verkkoyhteys.
 • Saat VATU-keskukselta neuvottelupuhelun verkko-osoitteen.
 • Kirjaudu sovittuna ajankohtana linkin kautta neuvottelupuheluun yhdessä asiakkaan kanssa.
 • Tulkkauspalveluntuottaja toteuttaa etätulkkauksen videopuheluohjelmalla. Yhteys on suojattu.
 • VATU-keskus ilmoittaa sinulle tulkin puhelinnumeron.
 • Soita ilmoitettuun numeroon sovittuna aikana yhdessä asiakkaan kanssa.

Poikkeustilanteet

Ota välittömästi yhteyttä VATU-keskukseen (vatu.kuntoutus@kela.fi). Jos varoitusaika on lyhyt, soita numeroon 020 371 014.

Soita Kelan viranomaislinjalle 020 692 235 (suomi) tai 020 692 239 (ruotsi).

Vammaisten tulkkauspalvelut

Kela järjestää tulkkausta kuulovammaisille, kuulo-näkövammaisille ja puhevammaisille henkilöille. Tulkkauspalvelun käyttö edellyttää, että tulkkauspalvelun käyttäjä pystyy ilmaisemaan itseään tulkkauksen avulla. Hänen täytyy osata jotain toimivaa kommunikointimenetelmää, kuten

 • suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli
 • suomen tai ruotsin kielen mukaan viitottu puhe
 • puhetulkkaus
 • kirjoitustulkkaus
 • jokin muu kommunikaatiotapa.

Ilmoita asiakkaalle, mille ajalle hän tilaa tulkin. Vammaisten tulkkauspalveluun liittyvää ajantasaista tietoa löydät vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen sivuilta (Henkilöasiakkaat -osio).

Sivu päivitetty 31.5.2024