Tulkkaus kuntoutuksessa

Kela järjestää asiakkaille vieraan kielen tulkkausta sekä vammaisten tulkkauspalveluja kuulovammaisille, kuulo-näkövammaisille ja puhevammaisille henkilöille. Tulkkaus voidaan toteuttaa joko kuntoutuspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Vieraan kielen ja toisten kotimaisten kielten tulkkaus

Etätulkkaus

Poikkeustilanteet

Vammaisten tulkkauspalvelut