Muutos-hanke | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Muutos-hanke

Muutos-hanke (2015–2019) tutki Kelan kuntoutuksen muutosten vaikutuksia asiakkaille tilanteissa, joissa palvelun tai etuuden sisällöt, toimintatavat tai ehdot olivat muuttuneet tai oli luotu kokonaan uusi palvelu.

Muutos-hankkeen osatutkimukset

Muutos-hankkeen osatutkimuksissa tuotettiin soveltamiskelpoista tietoa Kelan kuntoutuksen kehittämis-, ohjaus- ja vaikuttamistyöhön.

 • Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja ammatillinen kuntoutusselvitys (AMKU-tutkimus)
 • AVH
 • OPI-kuntoutus
 • Tules-kuntoutus
 • IKKU-kuntoutus (T-IKKU-tutkimus)
 • ASLAK-kuntoutuksen päättyminen ja KIILA-kuntoutuksen toteuttaminen (SIKU-tutkimus)
 • Hyvän kuntoutuskäytännön seuranta (GAS)
 • Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
 • Omaishoitajien kuntoutuspalvelut
 • Osakuntoutusraha
 • Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus TEAK

Julkaisut

Koko Muutos-hanketta koskevat julkaisut:

Täsmätietoa täsmätutkimuksella. Muutos-hankkeen arviointi (Helda). Ukkola, Ismo & Seppänen-Järvelä, Riitta. Kuntoutusta kehittämässä 14/2020.

Monimenetelmällisen tutkimuksen integroivat strategiat (Julkari). Seppänen-Järvelä, Riitta. Yhteiskuntapolitiikka, 2019.

Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Havaintoja ja kokemuksia Muutos-hankkeen tutkimuksista (Helda). Seppänen-Järvelä, Riitta (toim.). Työpapereita 144, 2018.

Monimuotoinen implementaatiotutkimus (journal.fi). Seppänen-Järvelä, Riitta. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 2017.

Implementaatiotutkimusta tarvitaan – taas! (Kelan Tutkimusblogi) Seppänen-Järvelä, Riitta. Kelan Tutkimusblogi, 2016.

Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja ammatillinen kuntoutusselvitys (AMKU-tutkimus)

Henkilökeskeisyyden ehdot. Kelan ammatillisen kuntoutusselvityksen arviointi (Helda). Åkerblad, Leena & Haapakoski, Kaisa & Tolvanen, Asko & Mäntysaari, Mikko & Ylistö, Sami & Kannasoja, Sirpa. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 154, 2018.

Kelan ammatillisen kuntoutuksen lakiuudistus. Ihanteet, toimeenpano ja harkintavalta (Helda). Haapakoski, Kaisa &  Åkerblad, Leena & Tolvanen, Asko & Mäntysaari, Mikko & Ylistö, Sami & Kannasoja, Sirpa. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 12, 2018.

Tunnustamisen problematiikka ammatillisessa kuntoutuksessa (kuntoutussaatio.fi). Haapakoski, Kaisa &  Åkerblad, Leena. Kuntoutus, 2018.

AVH

Arjen toimintakykyä etsimässä. Kuntoutujien, läheisten ja ammattilaisten kokemuksia Kelan kohdennetuista AVH-kuntoutuskursseista (Helda). Hautamäki, Lotta & Vuorento, Mirkka & Tuomenoksa, Asta & Hiekkala, Sinikka & Poutiainen, Erja. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 25, 2020.

OPI-kuntoutus

Kuntoutus opintojen tukena. OPI-kuntoutuskurssien toteutuminen (Helda). Harkko, Jaakko & Villa, Tiia & Korkeamäki, Johanna & Vaalasranta, Liisa & Poutiainen, Erja. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 19, 2019.

Tules-kuntoutus

Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus. Kuntoutujien ja kuntoutuksen palveluntuottajien kokemuksia (Helda). Karhula, Maarit & Heiskanen, Tuija & Seppänen-Järvelä, Riitta. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 16, 2019.

IKKU-kuntoutus (T-IKKU-tutkimus)

Ikääntyneiden ryhmämuotoinen kuntoutus kuntoutujien, omaisten ja työntekijöiden kuvaamana. IKKU-kuntoutuksen kohdentuminen, tavoitteellisuus, toimivuus ja koettu vaikuttavuus (Helda). Pikkarainen, Aila & Koivula, Riitta. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 15, 2019.

Hyvän kuntoutuskäytännön seuranta (GAS)

GAS-menetelmän käyttö Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla. Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimus (Helda). Sipari, Salla & Vänskä, Nea & Lehtonen, Krista & Pihlava, Jari. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 20, 2019.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutoksen vaikutus kuntoutuksen kohdentumiseen. Rekisteritutkimus vuosien 2014, 2016 ja 2017 kuntoutuspäätöksistä (Helda). Heino Pekka & Mäkinen Jenna & Seppänen-Järvelä Riitta. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 23, 2020.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutos Kelan arviointi- ja ratkaisutyön asiantuntijoiden näkökulmasta (Helda). Mäkinen, Jenna & Seppänen-Järvelä, Riitta. Kela, Työpapereita 148, 2019.

Omaishoitajien kuntoutuspalvelut

Kuntoutuksesta tukea omaishoitajien arkeen. Implementaatiotutkimus omaishoitajien uudistuvien kuntoutuskurssien toteutuksesta, hyödyistä ja vaikutuksista (Helda). Shemeikka, Riikka & Pitkänen, Sari & Saarinen, Timo & Vuorento, Mirkka. Kela, Työpapereita 152, 2019.

Osakuntoutusraha

Osakuntoutusrahan käyttö ja kuntoutujien kokemukset (kuntoutussaatio.fi). Seppänen-Järvelä, Riitta & Mäkinen, Jenna. Kuntoutus, 2019.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus TEAK

Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus. Palvelun toimivuuden edellytykset (Helda). Haapakoski, Kaisa & Åkerblad, Leena & Tolvanen, Asko & Mäntysaari, Mikko. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 22, 2020.

Ikääntyneet Kelan työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen asiakkaina (kuntoutussaatio.fi). Haapakoski, Kaisa & Åkerblad, Leena. Kuntoutus 2/2019.

Lisätietoa

Voit kysyä lisätietoa tutkimuksista sähköpostitse osoitteesta tutkimus@kela.fi.

Mitä mieltä olet sivusta?