Kuntoutuksella toimintakykyä – tunnista ja ohjaa

Kelan Kuntoutuksella toimintakykyä -viestintäkampanjassa tiedotettiin Kelan kuntoutuspalveluista ja niihin ohjaamisesta. Viestintäkampanja toteutettiin vuonna 2020–2021.

Tavoitteet

Viestintäkampanjan tavoitteena oli

  • edistää kuntoutustarpeen tunnistamista ja Kelan kuntoutukseen hakemista
  • tehdä tunnetuksi Kelan järjestämän ammatillisen kuntoutuksen, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen, harkinnanvaraisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian palveluita.

Kohderyhmä

Kampanjan kohderyhmä oli terveydenhuollon ammattilaiset, kuten lääkärit, kuntoutusohjaajat, hoitohenkilökunta sekä muut kuntoutukseen ohjaavat tahot.

Toteutus

Kela esitteli kuntoutuspalveluita valtakunnallisesti koulutustilaisuuksissa ja alueellisissa lääketiedetapahtumissa.

Vuoden 2020–2021 aikana:

  • järjestettiin viisi koulutustilaisuutta terveydenhuollon ammattilaisille ja muille sidosryhmille
  • annettiin tietoa kuntoutuksen hakemisen uusista mahdollisuuksista (esim. suullinen ja ilman diagnoosia hakeminen)
  • tiedotettiin Kelan kuntoutuspalveluista ja niihin ohjaamisesta.

Katso toteutuneet koulutustilaisuudet (Tietoa Kelasta -osio).

Lisätietoa

Voit kysyä lisätietoa kuntoutushanke@kela.fi