Kuntoutuksella toimintakykyä – tunnista ja ohjaa

Kelan Kuntoutuksella toimintakykyä -viestintäkampanjassa tiedotetaan Kelan kuntoutuspalveluista ja niihin ohjaamisesta. Viestintäkampanja toteutetaan vuonna 2020–2021.

Tavoitteet

Viestintäkampanjan tavoitteena on

  • edistää kuntoutustarpeen tunnistamista ja Kelan kuntoutukseen hakemista
  • tehdä tunnetuksi Kelan järjestämän ammatillisen kuntoutuksen, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen, harkinnanvaraisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian palveluita.

Kohderyhmä

Kampanjan kohderyhmä on terveydenhuollon ammattilaiset, kuten lääkärit, kuntoutusohjaajat, hoitohenkilökunta sekä muut kuntoutukseen ohjaavat tahot.

Toteutus

Kela esittelee kuntoutuspalveluita valtakunnallisesti koulutustilaisuuksissa, sidosryhmätapaamisissa ja alueellisissa lääketiedetapahtumissa.

Vuoden 2020–2021 aikana

  • järjestetään 5 koulutustilaisuutta terveydenhuollon ammattilaisille ja muille sidosryhmille.
  • tilaisuudessa annetaan tietoa kuntoutuksen hakemisen uusista mahdollisuuksista (esim. suullinen ja ilman diagnoosia hakeminen).
  • tiedotetaan Kelan kuntoutuspalveluista ja niihin ohjaamisesta.

Katso koulutustilaisuuksien ajankohdat ja ilmoittaudu.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Tarja Vepsäläinen, puh. 040 528 1520
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää