Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke

Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishankkeessa (Mahku-hanke) kehitettiin Kelan kuntoutuspalveluita vastaamaan maahanmuuttajien tarpeisiin. Mahku-hanke koostui kolmesta projektista, ja se toteutettiin vuosina 2015–2020.

Projektit

  1. Koulutus
    Tarjottiin kulttuurisensitiivistä työotetta ja kulttuurista kompetenssia vahvistavaa koulutusta Kelan kuntoutuksen palveluntuottajille.
  2. Tiedotus
    Annettiin maahanmuuttajille tietoa Kelan kuntoutuspalveluista eri kielillä.
  3. Palvelut
    Kokeiltiin ja kehitettiin ammatillista kuntoutusta ja suomen kielen opetusta yhdistävää kuntoutuspalvelua.

Tuloksia ja kokemuksia kehittämistyöstä

Julkaisut

Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke. Kehittämistä, kokeilua, kohtaamisia ja taitojen vahvistumista (Helda). Salli Alanko (toim.). Kuntoutusta kehittämässä 24/2020.

Suomen kieltä ammatillisessa kuntoutuksessa. Maahanmuuttajien ammatillisen kuntoutuspalvelun kokeilun arviointitutkimus (Helda). Varjonen, Sirkku & Vuorento, Mirkka & Pitkänen, Sari & Vilhunen, Tuuli & Hautamäki, Lotta. Kuntoutusta kehittämässä 23/2020.

Videot

Koulutusvideot kuntoutuksen palveluntuottajille.

Tietoa Kelan kuntoutuksesta eri kielillä -video.

Lisätietoa

Voit kysyä lisätietoa sähköpostilla kuntoutushanke@kela.fi

Lue lisää