55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojekti

55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojektissa (2020–2022) kokeillaan ja kehitetään pitkäaikaistyöttömille valmennuksellista kuntoutuspalvelua ja siihen ohjautumista. Projektissa Kela tekee yhteistyötä hallituksen Työkykyohjelmaan kuuluvan Oulun seudun PALO-hankkeen (thl.fi) ja Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilun kanssa (hameenlinna.fi).

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on

  • kehittää valmennuksellinen palvelu, joka tukee 55–64-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työelämään palaamista
  • kehittää toimintamalli, jolla kohderyhmään kuuluvat asiakkaat ohjautuvat valmennukseen  toimintakyvyn arvion perusteella ilman lääkärinlausuntoa
  • arvioida kokeiltavan kuntoutuspalvelun soveltuvuutta kohderyhmälle ja sitä, millä tavalla kuntoutuspalvelu ja siihen ohjautuminen toimivat.

Kohderyhmä

Projektin kohderyhmä on 55–64-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät, joilla on edellytykset työllistyä ja tarve valmennukselliseen tukeen työelämään palaamiseksi.  

Toteutus

Projektissa kehitettyä 55 Plus-valmennusta kokeillaan 1.9.2021–30.6.2022 Oulun ja Hämeenlinnan seudulla.

  • 55 Plus-valmennuksessa asiakas työskentelee avointen työmarkkinoiden työpaikalla (enintään 100 päivää).
  • Asiakas saa tuekseen valmentajan, joka auttaa häntä työskentelyssä ja työllistymisessä.
  • Työskentelyn lisäksi valmennus sisältää enintään 15 tapaamista työpaikalla ja muussa asiakkaan ja valmentajan sopimassa ympäristössä. Valmennus kestää 4–6 kuukautta.
  • Valmentaja on myös työnantajan tukena 55 Plus-valmennuksen ajan.

Hakeminen

Työkykyohjelmaan kuuluvan Oulun seudun PALO-hankkeen ja Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilun ammattihenkilöt ohjaavat asiakkaat 55 Plus-valmennukseen toimintakyvyn arvioinnin perusteella.

Kuntoutukseen ohjautumisessa ja hakemisessa kokeillaan kuntoutuksen päätössuositusta.

Päätössuosituksessa työkykyohjelman tai työllisyyden kuntakokeilun ammattihenkilö arvioi 55 Plus-valmennuksen tarpeellisuuden ja oikea-aikaisuuden.

Palveluntuottajat

Hämeenlinnan seudulla

KK-Verve Oy, Hämeenlinna
Valmentajat: Petteri Aalto ja Marja-Leena Kozelj
etunimi.sukunimi@verve.fi, puh. 050 383 7264 / 040 456 3026
Verkkosivut: Verve (verve.fi)

Valmennuskeskus Public, Hämeenlinna
Valmentajat: Mona Brohm ja Satu Oljakka
public@valmennuskeskus.fi, puh. 020 728 0345
Verkkosivut: Kelan 55 Plus-valmennus (valmennuskeskuspublic.fi)

Oulun seudulla

KK-Verve Oy, Oulu
Valmentajat: Inka Kynsilehto ja Virve Lappalainen
etunimi.sukunimi@verve.fi, puh. 040 546 7369 / 040 457 8799
Verkkosivut: Verve (verve.fi)

Valmennuskeskus Public, Oulu
Valmentajat: Anu Levä ja Mira Nikula
public@valmennuskeskus.fi, puh. 020 728 0345
Verkkosivut: Kelan 55 Plus-valmennus (valmennuskeskuspublic.fi)

Arviointitutkimus

55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojektin arviointitutkimuksen toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulu. Kela hyödyntää tutkimuksesta saatua tietoa, kun se kehittää kuntoutuspalvelua ja päättää sen laajemmasta käyttöönotosta.

Tutkimusaineisto koostuu kokemustiedosta, joka on kerätty asiakkailta, asiakkaita kuntoutukseen ohjanneilta ammattihenkilöiltä sekä valmentajilta ja työnantajilta. Tutkimuksessa arvioidaan kuntoutuspalvelun toimivuutta ja soveltuvuutta kohderyhmälle sekä kuntoutuspalvelun aikaista työnantajayhteistyötä. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan asiakkaiden ohjautumista kuntoutuspalveluun.

TtT, yliopettaja Mervi Lepistö, puh. 050 449 1497
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hamk.fi

Projektin aloitusseminaarin 11.8.2021 videot

Kuntoutus työllisyyden edistäjänä, pituus 15 min (YouTube)
Seija Sukula, STM

Projektin ja 55 Plus-valmennuksen esittely, pituus 19 min (YouTube)
Johanna Rouvinen, Kela

55 Plus-valmennukseen ohjautuminen, pituus 20 min (YouTube)
Marja Plaketti, Kela

Oulun seudun PALO-hankeen esittely, pituus 12 min (YouTube)
Sanna Syren, Oulun kaupunki, BusinessOulu työllisyyspalvelut

Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilu, pituus 12 min (YouTube)
Pauliina Polvinen, Janakkalan kunta ja Tarleena Rantanen, Kanta-Hämeen TYP

Työelämä kuntoutuksen osapuolena-hankkeen tuloksia, 20 min (YouTube)
Kaisa Haapakoski ja Leena Åkerblad, Jyväskylän yliopisto

55 Plus-valmennuksen arviointitutkimus, pituus 13 min (YouTube)
Mervi Lepistö, Hämeen ammattikorkeakoulu

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Rouvinen, puh. 050 562 3989
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää