55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojekti | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojekti

55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojektissa kehitettiin ja kokeiltiin 55 Plus -valmennusta, joka oli työpaikalla toteutuva valmennuksellinen kuntoutuspalvelu pitkäaikaistyöttömille. Kehittämisprojekti toteutettiin vuosina 2020–2023.

Tuloksia ja kokemuksia kehittämistyöstä

55 Plus -valmennusta ja siihen ohjautumista kokeiltiin Oulun ja Hämeenlinnan alueilla yhteistyössä Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille -hankkeen (PALO) ja Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilun kanssa.

Kokeilun aikana oli haasteita asiakkaiden ohjaamisessa palveluun sekä työpaikan löytymisessä valmennuksen ajalle. Samanaikaisesti oli meneillään useita kokeiluja ja muutoksia, jotka liittyivät esimerkiksi työttömien tilanteen edistämiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. 55 Plus -valmennukseen ohjanneilla ammattilaisilla ei ollut riittävästi resursseja perehtyä uuteen palveluun ja ohjata asiakkaita kokeiluun. Lisäksi toimintamallit työpaikkojen etsimiseen avoimilta työmarkkinoilta pitkäaikaistyöttömille asiakkaille olivat vasta muotoutumassa.

Hämeen ammattikorkeakoulu teki 55 Plus -valmennuksen kokeilusta arviointitutkimuksen. Tutkimuksessa arvioitiin, miten 55 Plus -valmennuksen toimi ja soveltui 55-64-vuotiaiden työttömien työllistymisen edistämiseen sekä miten asiakkaat ohjautuivat valmennukseen.

Tutkimustulosten ja kehittämisen kokemusten perusteella 55 Plus -valmennus oli toimiva ja tarpeellinen kuntoutuspalvelu, joka rohkaisi työtöntä palaamaan työelämään ja madalsi työnantajan kynnystä palkata ikääntynyt työtön.

Julkaisut

55 Plus -valmennus ja siihen ohjautuminen. Kelan kehittämisprojektin kokemukset ja tutkimustulokset (Helda). Mervi Lepistö ja Johanna Rouvinen (toim.). Kuntoutusta kehittämässä 36/2023.

Lisätietoa

Voit kysyä lisätietoa sähköpostitse osoitteesta kuntoutushanke@kela.fi.

Lue lisää