Etäkuntoutus-hanke

Etäkuntoutus-hankkeessa kehitetään Kelan kuntoutuspalveluiden toteuttamista etäteknologian välityksellä. Hanke koostuu 13 projektista ja niiden tulosten vakiinnuttamisesta osaksi Kelan järjestämää kuntoutusta. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2022.

Toteutus

Etäkuntoutus-hankkeen kehittämisosuudessa (2016–2019) luotiin ja kehitettiin etäteknologiaa hyödyntäviä kuntoutuspalveluita. Kehittämisprojekteissa tuotettiin tietoa, jota hyödyntämällä etäkuntoutus otetaan vakiintuneeksi osaksi Kelan järjestämää kuntoutusta.

Vuosien 2020–2022 aikana hankkeessa varmistetaan kehittämisosuuden tulosten hyödyntäminen Kelan kuntoutuspalveluissa.

Ensimmäiset kasvokkaista kuntoutusta ja etäkuntoutusta yhdistävät Kelan kuntoutuspalvelut ovat:

  • tyypin 1 diabetesta sairastavan aikuisen sopeutumisvalmennuskurssi
  • tyypin 1 diabetesta sairastavan nuoren sopeutumisvalmennuskurssi
  • metabolista oireyhtymää ja tyypin 2 diabetesta sairastavan sopeutumisvalmennuskurssi
  • nuorten ITU-kurssi
  • omaishoitajien kuntoutuskurssi
  • hengityssairautta sairastavan aikuisen sopeutumisvalmennuskurssi.

Verkkokuntoutuksen kehittäminen

Ennen kuin kuntoutuspalvelut käynnistyivät, hankkeessa kehitettiin verkkokuntoutusta. Kehittämiseen osallistuvat edellä mainittuihin kuntoutuspalveluihin valittavat palveluntuottajat.

Palveluntuottajat kehittivät verkkokuntoutuksen sisältöjä ja laativat prosessikuvauksen niistä kuntoutuspalveluista, jotka yhdistävät kasvokkaista kuntoutusta ja etäkuntoutusta.

Verkkokuntoutuksen sisällöt ja käsikirja niiden hyödyntämiseen ovat Kelan verkkokoulussa Kelan verkkokuntoutuksen sisällöt -kurssilla. Voit kirjautua Kelan verkkokouluun tästä.

Tuloksia ja kokemuksia kehittämistyöstä

Julkaisut

Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia (Helda). Anna-Liisa Salminen & Sinikka Hiekkala (toim). Kelan tutkimus 2019.

Etäkuntoutus (Helda). Anna-Liisa Salminen & Sinikka Hiekkala & Jan-Henry Stenberg (toim). Kelan tutkimus 2016. Kirjallisuuskatsaus kokoaa tietoa etäkuntoutuksesta ja tuottaa tietoa etäkuntoutuksen mahdollisuuksista kuntoutuksen suunnittelussa.

Videot

Katso video etäkuntoutuksesta, pituus 1 min (Youtube) Kela.

Katso video etäkuntoutuksen jalkautumisesta Kelan kuntoutuspalveluihin. Palveluntuottajien johdon yhteistyöpäivä 21.1.2020, pituus 36 min (YouTube) Johanna Rouvinen, Kela ja Marianne Dannbom, Sanoste oy.

Katso video Yhteys kotiin, pituus 3 min (YouTube) MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö.

Projektit

Kelan rahoittamissa kehittämisprojekteissa (2016–2019) kokeiltiin ja arvioitiin erilaisia etäkuntoutusmalleja eri kohderyhmille. Projekteihin sisältyi kehittämisosuuden arviointi tai tutkimus.

Vaativan kuntoutuksen toteutus aivovamman saaneilla etäkuntoutuksena / Invalidiliitto & Kuntoutussäätiö Laitoskuntoutukseen yhdistettiin reaaliaikaisena etäkuntoutuksena toteutettua fysioterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta sekä ajasta riippumatonta etäkuntoutusta.

eAKSE – Etäkuntoutuksen kehittämishanke / KK-Verve Ammatillisen kuntoutusselvityksen alkuvaihe toteutettiin verkkokuntoutuksena.

Innovatiiviset etäkuntoutuspalvelut / Jyväskylän yliopisto & Kuntoutus Peurunka Etäteknologiaa kokeiltiin osana sydän- ja TULES-kursseja sekä KIILA-kuntoutusta.

Etäkuntoutusmalli mielialaongelmiin / Jyväskylän yliopisto & Kuntoutus Peurunka Mielenterveyskursseja toteutettiin yhdistämällä verkkokuntoutusta laitoskuntoutukseen.

Omaishoitajien psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen verkkopohjaisen etäkuntoutusintervention avulla / GeroCenter Luotiin verkkopohjainen omaishoitajien etäkuntoutusmalli.

Ketterästi kuntoon -kehittämishanke / HUS Kokeiltiin kahta etäkuntoutusmallia, joissa yhdistettiin 1) kasvokkaista ja reaaliaikaisena etäkuntoutuksena toteutettua psykoterapiaa sekä 2) ajasta ja paikasta riippumatonta omahoitoa ja reaaliaikaisena etäkuntoutuksena toteutettuja tapaamisia.

AIMO-hanke / VetreaNeuron Luotiin aivohalvauksen sairastaneille laitoskuntoutusta ja etäkuntoutusta yhdistävä kuntoutusmalli.

EETU / Jyväskylän ammattikorkeakoulu Luotiin lasten toimintaterapiaan liittyvä lähiverkoston ohjauksen etäkuntoutusmalli.

Yhteys kotiin -hanke / Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten kuntoutussäätiö Luotiin malli, jossa laitosmuotoiseen perhekuntoutukseen yhdistettiin reaaliaikaisena etäkuntoutuksena toteutettavia tapaamisia.

Etänä lähelle – erityislapsen arki kuntouttavaksi etäpuheterapian keinoin / Sanapolku Oy ja puheterapeutti Heli Konola Luotiin lasten puheterapian etäkuntoutusmalli.

Dialyysihoidossa olevien etäkuntoutuksen kehittämishanke / Munuais- ja maksaliitto Luotiin verkkopohjainen sopeutumisvalmennuskurssi.

Linnuntie – lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishanke / Tutoris Oy Luotiin lasten puhe-, toiminta- ja fysioterapian etäkuntoutusmalli.

3DFysio-sovelluksella tehdyn kuntoutusohjelman käyttäminen etäkuntoutuksessa -projekti / Tampereen teknillinen yliopisto, Kuntoutumiskeskus Apila, Tampereen ammattikorkeakoulu & Kineso Oy Kokeiltiin ja tutkittiin digitaalisen sovelluksen käyttöä pitkäkestoisella reumakuntoutusjaksolla.

Yhteystiedot

Hankepäällikkö Johanna Rouvinen, puh. 050 562 3989
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi