Kela sairaalassa projekti | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kela sairaalassa -projekti

Kela sairaalassa -projektissa (2020–2022) kehitettiin Kelan ja erikoissairaanhoidon välistä kuntoutusyhteistyötä. Projektissa kokeiltiin uusia asiakasohjauksen toimintamalleja, jotka tukevat asiakkaan työ- ja toimintakykyä. Toimintamallit selkeyttivät asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistamista ja asiakkaiden ohjaamista palveluihin.

Tuloksia ja kokemuksia kehittämistyöstä

Kela sairaalassa -projektin tutkimuksen toteutti Kelan tutkimusyksikkö. Tutkimuksella kerättiin tietoa projektissa kehitettyjen toimintamallien vaikutuksista asiakasprosesseihin. Tutkimuksesta saatua tietoa käytettiin kehittämistyön tukena projektin aikana. Tutkimusraportti julkaistaan myöhemmin.

Projektissa yhteistyö painottui haastavassa tilanteessa olevien asiakkaiden tukemiseen ja heidän asioidensa edistämiseen. Asiakkaiden kanssa kokeiltiin suostumukseen perustuvaa toimintatapaa, jolla asiakastietoja voitiin vaihtaa toimijoiden välillä.

Kun tiedonkulku parani ja luottamus lisääntyi, oli palvelujen järjestäminen asiakkaalle sujuvampaa. Asiakkaan osallisuus omassa kuntoutusprosessissaan mahdollistui myös aikaisempaa paremmin. Lisäksi hylkäävien kuntoutuspäätösten määrä väheni ja myönteisten kuntoutuspäätösten määrä kasvoi huomattavasti.

Projektin aikana vastattiin myös useisiin erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden esittämiin toiveisiin, joita he projektin käynnistyessä esittivät. Kelan järjestämälle koulutukselle on kuitenkin yhä suuri kysyntä erikoissairaanhoidossa.

Kuntoutuksen verkkokurssi

Kela sairaalassa -projektissa luotiin sote-ammattilaisille suunnattu Kelan kuntoutuksen verkkokurssi. Kuntoutuksen verkkokurssille on koottu sote-ammattilaisen työn tueksi olennaiset tiedot kuntoutuspalveluista sekä sairastamisen ja kuntoutumisen aikaisesta toimeentulosta. Lue lisää Kelan kuntoutuksen verkkokurssista.

Julkaisut

Kelan ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön kehittäminen. Monimenetelmällinen tutkimus (Helda). Tuomisto, Sonja & Miettinen, Sari. Työpapereita 177/2023.

Kela sairaalassa ja Kela sote-keskuksissa -projektien loppuseminaarin videot

Kela sairaalassa -projekti järjesti 15.12.2022 yhteisen loppuseminaarin Kela sote-keskuksissa -projektin kanssa. Voit tutustua loppuseminaarissa pidettyihin esityksiin seuraavien videoiden avulla.

Katso video Tervetuloa, pituus 1 min 32 s, tekstitetty (Youtube)
Pilvi Vanne, ryhmäpäällikkö, Kela

Katso video Työkykyohjelmasta katseet tulevaisuuteen, pituus 15 min 32 s, tekstitetty (Youtube)
Niina Kovanen, erityisasiantuntija, STM

Katso video Kelan ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä kehittämässä, pituus 54 min 16 s, tekstitetty (Youtube)
Sari Mikkola, projektipäällikkö, Kela ja Sonja Tuomisto, tutkija, Kela

Katso video Kela sote-keskuksissa. Kela mukana monialaisissa työkyvyn tuen tiimeissä sote-keskuksissa, 61 min 8 s, tekstitetty (Youtube)
Heidi Johansson, projektipäällikkö, Kela ja Pekko Iso-Koivisto, tutkija, Kela

Katso video Työkykyohjelman arviointi- ja seurantatutkimuksen tuloksia monialaisesta yhteistyöstä, pituus 17 min 42 s, tekstitetty (Youtube)
Sanna Blomgren, tutkija, THL

Katso video Loppusanat, pituus 11 min 17 s, tekstitetty (Youtube)
Pilvi Vanne, ryhmäpäällikkö, Kela

Lisätietoa

Voit kysyä lisätietoa sähköpostilla kuntoutushanke@kela.fi.

Lue lisää

Sivu päivitetty 16.4.2024