Kela sairaalassa -projekti

Kela sairaalassa -projektissa (2020–2022) kehitetään Kelan ja erikoissairaanhoidon välistä kuntoutusyhteistyötä.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on

  • luoda Kelan ja erikoissairaanhoidon väliseen yhteistyöhön uusia toimintamalleja, joiden avulla voidaan kehittää asiakkaan kuntoutustarpeen tunnistamista ja kuntoutukseen ohjaamista
  • sujuvoittaa asiakkaan kuntoutuspolkuja.

Kohderyhmä

Projektin kohderyhmä on erikoissairaanhoidon yksiköt, joiden kanssa on sovittu yhteistyöstä sekä uusien toimintamallien kehittämisestä ja pilotoinnista.

Toteutus

Kela sairaalassa -projektissa kehitetään Kelan ja erikoissairaanhoidon väliseen kuntoutusyhteistyöhön ja asiakasohjaukseen uusia toimintamalleja, jotka tukevat asiakkaan toiminta- ja työkykyä.

Kelan projektityöntekijät toimivat tiiviissä yhteistyössä erikoissairaanhoidon kumppaneiden kanssa.

Projektityöntekijät

  • osallistuvat potilasta koskeviin palavereihin
  • osallistuvat terveydenhuollon yhteistyöryhmiin
  • toimivat yhteyshenkilöinä erikoissairaanhoidon suuntaan
  • kouluttavat terveydenhuollon toimijoita Kelan etuuksista ja palveluista.

Asiakas täyttää terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana lomakkeen Suostumus henkilötietojen luovutukseen ja käsittelyyn (pdf).

Projektissa kehitetään osaamista ja tiedon liikkuvuutta järjestämällä koulutusta Kelan etuuksista ja palveluista. Projektissa kehitetään terveydenhuollon käyttöön verkkokoulutus Kelan kuntoutuspalveluista.

Arviointitutkimus

Kela sairaalassa -projektin arviointitutkimuksen toteuttaa Kelan tutkimus. Kela hyödyntää tutkimuksesta saatua tietoa, kun se kehittää yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Tutkija Sonja Tuomisto, puh. 050 3438745
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sari Mikkola, puh. 050 551 9655
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää