Opiskeluvalmennus projekti | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Opiskeluvalmennus-projekti

Opiskeluvalmennus-projektissa (2016–2020) kokeiltiin ja kehitettiin palvelumallia, joka tukee opiskelijoiden opintojen etenemistä. Opiskeluvalmennus-projektin kohderyhmä oli ammatillista tutkintoa suorittavat nuoret, Kelan kuntoutuksen palveluntuottajat ja Kelan etuuskäsittelijät.

Tuloksia ja kokemuksia kehittämistyöstä

Opiskeluvalmennus-projektissa kehitettiin

  • opiskeluvalmennuspalvelumalli
  • opiskelijan tuen tarpeen varhaista tunnistamista Kelassa
  • yhteistyötä oppilaitoksen, palveluntuottajan, opiskelijan ja Kelan välillä
  • Kelan etuuskäsittelijöiden roolia opintojen etenemisen seurannassa.

Opiskeluvalmennus-projektin palveluntuottajina toimivat Kiipula-Avire, Villen Verstas ja Merikratos Tampereella sekä Verve Kuopiossa.

Opiskeluvalmennus-pilotin arviointitutkimuksen toteutti Kuntoutussäätiö. Tutkimusaineisto koostuu asiakkailta, oppilaitoksista, Kelan etuuskäsittelijöiltä ja palveluntuottajilta kerätystä kokemustiedosta. Tutkimuksessa arvioidaan kuntoutuspalvelun koettuja hyötyjä asiakkaille sekä kuntoutuspalvelun toimivuutta ja soveltuvuutta Kelan järjestämäksi kuntoutukseksi.

Julkaisut

Opiskeluvalmennuksen kehittäminen. Palveluntuottajien näkökulma (Helda). Soile Huumonen (toim.). Kuntoutusta kehittämässä 20/2020.

Lyhytterapiat opiskeluvalmennuksessa. Kognitiivis-analyyttisen ja ratkaisukeskeisen terapian soveltaminen (Helda). Uusitalo-Arola, Liisa & Salmi, Lasse & Kanninen, Katri. Kuntoutusta kehittämässä 21/2020.

Opiskeluvalmennus opiskelijan tukena ammatillisissa opinnoissa. Kelan lyhytterapiamuotoisen opiskeluvalmennuksen arviointi (Helda). Korkeamäki, Johanna & Salakka, Ilja & Pietilä, Piia & Hautamäki, Lotta. Kuntoutusta kehittämässä 22/2020.

Opiskeluvalmennus-mallit

Opiskeluvalmennus-projektin kehittämistyöhön osallistuneiden palveluntuottajien laatimat mallinnukset opiskeluvalmennuksen toteuttamisesta löytyvät Opiskeluvalmennuksen kehittäminen. Palveluntuottajien näkökulma (Helda) -julkaisun liitteistä.

Lisätietoa

Voit kysyä lisätietoa sähköpostilla kuntoutushanke@kela.fi.

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?