Kela sote-keskuksissa -projekti

Kela sote-keskuksissa -projektissa (2020–2022) kehitetään Kelan ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten välistä yhteistyötä. Projektissa Kela tekee yhteistyötä hallituksen Työkykyohjelmaan kuuluvien kuntien ja kuntayhtymien hankkeiden kanssa (thl.fi).

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on

  • tunnistaa osatyökykyisten työttömien tarve työkyvyn tukemiseen
  • selkeyttää asiakkaiden palvelupolkuja ja palveluihin ohjautumista
  • tuoda Kelan palvelut osaksi tulevaisuuden sote-keskuksia
  • lisätä Kelan yhteistyökumppanien tietoisuutta Kelan etuuksista ja palveluista, erityisesti kuntoutuspalveluista
  • luoda asiakasta palveleva toimintamalli Kelan ja tulevaisuuden sote-keskusten väliseen yhteistyöhön.

Kohderyhmä

Projektin kohderyhmä on työkykyohjelmaan kuuluvien kuntien ja kuntayhtymien sote-keskusten työkyvyn tuen toimijat eli TE-toimistot, sosiaalitoimi, terveydenhuolto ja kolmannen sektorin toimijat.

Toteutus

Projektissa luodaan valtakunnallinen toimintamalli osatyökykyisten työttömien työkyvyn tukemiseksi. Kelan projektityöntekijät työskentelevät työkykyohjelman kunnissa ja kuntayhtymissä osana monialaista työkyvyn tuen tiimiä. Valtakunnallinen toimintamalli luodaan kuntien ja kuntayhtymien hanketyön kokemusten pohjalta.

Arviointitutkimus

Kela sote-keskuksissa -projektin arviointitutkimuksen toteuttaa Kelan tutkimus.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heidi Johansson, puh. 040 139 5451
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi