Kela sote-keskuksissa -projekti | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kela sote-keskuksissa -projekti

Kela sote-keskuksissa -projekti (2020–2022) teki yhteistyötä hallituksen Työkykyohjelman (thl.fi) kanssa. Projektissa kehitettiin yhdessä kuntien ja kuntayhtymien hankkeiden kanssa toimintamalli, jolla tuetaan osatyökykyisiä työttömiä sote-keskuksissa. Kelan projektissa keskityttiin pääasiassa työkyvyn tuen toimenpidekokonaisuuden kehittämiseen.

Tuloksia ja kokemuksia kehittämistyöstä

Kela sote-keskuksissa -projekti teki tiivistä yhteistyötä 17 kunnan tai kuntayhtymän hankkeen kanssa vuosina 2021–2022. Projektissa saatiin tietoa ja kokemusta muun muassa tietoturvallisen yhteysvälineen ja suostumuslomakkeen merkityksestä, Kelan etuuksien yhteensovittamisen haastavuudesta sekä kumppaniyhteistyöstä. Projektissa kehitettiin toimintatapa, jolla Kela voisi jatkossa osallistua sote-keskusten työkyvyn tuen tiimeihin ja -verkostoihin. 

Julkaisut

Kela työttömien työkyvyn tuen asiakasyhteistyöverkostossa. Tutkimus Kelan ja työkykyohjelman kokeiluhankkeiden monialaisesta työkyvyn tuen asiakasyhteistyöstä (Helda). Iso-Koivisto, Pekko & Miettinen, Sari. Työpapereita 180/2023.

Kela sairaalassa ja Kela sote-keskuksissa -projektien loppuseminaarin videot

Kela sote-keskuksissa -projekti järjesti 15.12.2022 yhteisen loppuseminaarin Kela sairaalassa -projektin kanssa. Voit tutustua loppuseminaarissa pidettyihin esityksiin seuraavien videoiden avulla.

Katso video Tervetuloa, pituus 1 min 32 s, tekstitetty (Youtube)
Pilvi Vanne, ryhmäpäällikkö, Kela

Katso video Työkykyohjelmasta katseet tulevaisuuteen, pituus 15 min 32 s, tekstitetty (Youtube)
Niina Kovanen, erityisasiantuntija, STM

Katso video Kelan ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä kehittämässä, pituus 54 min 16 s, tekstitetty (Youtube)
Sari Mikkola, projektipäällikkö, Kela ja Sonja Tuomisto, tutkija, Kela

Katso video Kela sote-keskuksissa. Kela mukana monialaisissa työkyvyn tuen tiimeissä sote-keskuksissa, 63 min 8 s , tekstitetty (Youtube)
Heidi Johansson, projektipäällikkö, Kela ja Pekko Iso-Koivisto, tutkija, Kela

Katso video Työkykyohjelman arviointi- ja seurantatutkimuksen tuloksia monialaisesta yhteistyöstä, pituus 17 min 42 s, tekstitetty (Youtube)
Sanna Blomgren, tutkija, THL

Katso video Loppusanat, pituus 11 min 17 s, tekstitetty (Youtube)
Pilvi Vanne, ryhmäpäällikkö, Kela

Lisätietoa

Voit kysyä lisätietoa sähköpostilla kuntoutushanke@kela.fi.

Lue lisää