Oma väylä -hanke | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Oma väylä -hanke

Oma väylä -hanke oli osa nuorten yhteiskuntatakuuta, jossa tavoitteena oli edistää nuorten koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista sekä estää syrjäytymistä tai työttömyyden pitkittymistä. Hanke toteutettiin vuosina 2014–2018.

Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin ryhmä- ja yksilökuntoutusmallia 18–35-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, kuten autismikirjon häiriö tai aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö ja jotka tarvitsevat tukea opiskelussa ja työelämään siirtymisessä.

Tuloksia ja kokemuksia kehittämistyöstä

Oma väylä -hankkeen kehittämistyön tuloksena mallinnettiin neuropsykiatriseen kuntoutukseen uusia työkäytänteitä ja menetelmiä, kuten motivoimista, kuntoutuksen arkeen integroimista ja ryhmäkuntoutusta.

Palveluntuottajina toimivat Autismisäätiön toimipisteet Helsingistä ja Vantaalta, ProNeuron Neuropsykiatriakeskus Espoosta, Attentio Oy Jyväskylästä, Wellmind Terveys Oy Oulusta sekä Eduro-säätiö Rovaniemeltä.

Arviointitutkimuksissa tuotettiin tietoa hankkeessa kokeillun kuntoutusmallin hyödyistä ja soveltuvuudesta kohderyhmälle sekä arvioitiin kehittämistavoitteiden toteutumista. Tutkimukset toteutti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Oma väylä – Motivointia, ryhmäkuntoutusta ja arkea -videossa kuntoutuspalvelun kokeiluun osallistuneet palveluntuottajat kertovat kehittämisestä ja kokemuksistaan Kelan kehittämishankkeeseen osallistumisesta. Videolla kuullaan myös kuntoutukseen osallistunutta kokemusasiantuntijaa.

Katso video Oma väylä -hankkeesta, pituus 9 min 17 s (Youtube)

Oma väylä -mallit

Oma väylä -hankkeen kehittämistyöhön osallistuneiden palveluntuottajien laatimat mallit kuntoutuksen kehittämisteemoista löytyvät Oma väylä -kuntoutuksen kehittäminen. Kehittämistyö palveluntuottajien näkökulmasta (Helda) -julkaisun liitteistä.

Oma väylä -hankkeen kehittämisteemat olivat

  • motivointi
  • kuntoutuksen arkeen integrointi
  • ryhmäkuntoutus.

Julkaisut

Julkaisun nimi on linkki julkaisun verkkosivulle.

Lisätietoa

Voit kysyä lisätietoa sähköpostilla kuntoutushanke@kela.fi.

Sivu päivitetty 22.4.2021