Kuntoutussuunnitelma vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten

Kelan asiakas tarvitsee kuntoutussuunnitelman  hakemuksen liitteeksi, kun hän hakee Kelasta vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. B-lausunto käy hakemuksen liitteeksi, jos siihen on kirjattu kuntoutussuunnitelma. B-lausunnon tekevät asiakas itse, hoitava lääkäri ja tarpeenmukainen moniammatillinen tiimi.

Kuntoutussuunnitelma on arvio kuntoutuksen tarpeesta. Se laaditaan aina julkisessa terveydenhuollossa. Kuntoutussuunnitelman tekevät yhdessä 

 • asiakas
 • hoitava lääkäri
 • tarpeenmukainen moniammatillinen tiimi.

Kuntoutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi, että lausunnon laatinut lääkäri on itse tavannut ja tutkinut potilaan ja muodostanut käsityksensä kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuudesta tämän pohjalta.

Lue lisää vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta (Henkilöasiakkaat-osio).

Käytä ensisijaisesti sähköistä B-lausuntoa

Käytä sähköistä B-lausuntoa, jos se on käytettävissä. Saat lausunnon ensisijaisesti organisaatiosi käyttämästä potilastietojärjestelmästä.

Pdf-muotoiset lomakkeet ja paperilomakkeet

Jos et voi käyttää sähköistä todistusta, löydät pdf-muotoiset lomakepohjat

Voit myös tilata paperilomakkeita Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi.

Huomaa, että pdf-lomakkeita tai paperilomakkeita ei enää päivitetä.

Huolellisesti tehty kuntoutussuunnitelma on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu kuntoutussuunnitelma vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

 

Etävastaanoton perusteella tehdyt lausunnot

Etävastaanottoon perustuvaa lääkärinlausuntoa koskevat samat tieto- ja laatuvaatimukset kuin vastaanotolla tehtyä. Lausunnossa pitää kertoa, että arviointi on tehty etävastaanotolla. Kerro lisäksi

 • miten ja missä etävastaanotto pidettiin
 • miten potilaan henkilöllisyys on varmistettu etävastaanotolla.

Näin teet kuntoutussuunnitelman

Kirjoita kuntoutussuunnitelmaan

 • tärkeysjärjestyksessä ne kuntoutuksen kannalta tärkeimmät diagnoosit (ICD-10-koodeineen), joihin toimintakyvyn heikentyminen perustuu
 • sairauden tai vamman oireet, nykytilanne, hoitotilanne, kuntoutus ja apuvälineet
 • kuvaus aikaisemmin toteutuneesta kuntoutuksesta ja siitä saatu hyöty
 • kuvaus tutkimushavainnoista ja käytettyjen toiminta- ja työkykymittausten tuloksista
 • (toimintakyvyn kuvaus, kuinka potilas suoriutuu arjessa, mistä selviytyy, missä on rajoitteita, mitä vahvuuksia hänellä on, miten ympäristö tukee suoriutumista)
 • sairauden tai vamman vaikutukset varhaiskasvatukseen, opiskeluun, työhön ja arkielämään
 • mahdolliset ympäristön rajoittavat tekijät, niihin tehtävät muutokset ja potilaan tarvitsema ohjaus
 • kuvaus, millainen lapsen toimintakyky on varhaiskasvatuksessa tai koulussa
 • potilaan / lapsen perheen motivaatio kuntoutumista tukevaan harjoitteluun
 • perustelut, miksi suunniteltu kuntoutusmuoto on valittu
 • kuntoutuksen tavoitteet (lue lisää GAS-menetelmästä)
 • kuntoutuksen arvioinnin ja seurannan suunnitelma
 • suunnitelma hoidon jatkumisesta kuntoutuksen aikana, tulossa olevista tutkimuksista ja seurantakäynneistä
 • suunnitelma yhteistyöstä hoitavan tahon, terapeutin, potilaan ja hänen muun lähiverkostonsa kanssa
 • kuntoutuksen ajoitus, määrä ja kesto
 • kielitaito ja tulkkauksen tarve
 • suunnitelman voimassaoloaika
 • seurantasuunnitelma ja -taho sekä kuntoutussuunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt ja yhteystieto, johon potilas, terapeutti/palveluntuottaja tai Kela voi olla yhteydessä, jos tarvitaan suunnitelman muutosta, verkostoyhteistyötä tai lisätietoja.

B-lausunnon lähettäminen Kelaan

Lähetä B-lausunto Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Potilaasi näkee lausunnon Omakanta-palvelussa tai OmaKelassa. Tutustu sähköisen B-lausunnon ohjeisiin.

Jos et voi toimittaa lausuntoa sähköisesti, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Kelan postiosoite on Kela, PL 10, 00056 KELA.

Anna potilaalle kopio B-lausunnosta.