Yhteystiedot työnantajille

Työnantajan chatti

Chatissä vastataan työnantajan kysymyksiin ma-pe klo 9-15.

Voit kysyä

 • sairauspäivärahoista
 • äitiys-, isyys- ja vanhempainrahoista, perhevapaakorvauksesta ja vuosilomakustannuskorvauksesta
 • kuntoutuksesta ja kuntoutusrahasta
 • sekä näihin liittyvistä lisäselvityksistä ja todistuksista

Chatissä saa yleisneuvontaa. Siellä ei vastata yksittäistä asiakasta koskeviin kysymyksiin eikä työterveyshuoltoa koskeviin kysymyksiin.

Puhelinpalvelu työnantaja-asiakkaille

 • Työnantajalinja palvelee päiväraha-asioissa arkisin klo 9–16 numerossa 020 692 241.
  • Työnantajalinjalla vastataan nopeisiin kysymyksiin, jotka koskevat työnantajan etuushakemuksia, liitteitä ja lisäselvityksiä, päätöksiä, palkkatietojen ilmoittamista eri etuuksiin sekä työnantajalle myönnettävän etuuden käsittelyvaihetta.
  • Työnantajalinjalla ei vastata kysymyksiin, jotka liittyvät työehtosopimuksiin. Näihin kuuluvat esim. palkanmaksun edellytykset, vapaan myöntämiset yms. Näissä asioissa tukea antavat työnantajajärjestöt.
 • Työterveyshuollon korvauksiin liittyviin kysymyksiin saat vastauksia alueellisista korvaushakemusten käsittelypaikoista
 • Kansainvälinen työ. Kysymyksiin, jotka liittyvät lähetettyihin työntekijöihin, ulkomailta palkattaviin työntekijöihin tai maasta- ja maahanmuuttokysymyksiin vastaa Kelan kansainvälisten asioiden keskus (KV-keskus)  020 634 0200 (1.6.–31.8.2019 ma–pe klo 10–15). 
 • International House Helsinki (IHH) palvelee yrityksiä ja työnantajia ulkomaiseen työvoimaan ja sen rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelupilottia koordinoi Helsingin kaupunki. Siihen osallistuvat kaupungin maahanmuuttajaneuvonnan lisäksi Uudenmaan maistraatti, Kelan ja Verohallinnon In To Finland -palvelu, Uudenmaan TE-toimisto, Eläketurvakeskus ja Helsingin seudun kauppakamari.  Lisätietoja www.ihhelsinki.fi

Tekninen tuki

Jos sinulla on teknisiä ongelmia palvelun kanssa, ota yhteyttä tekniseen asiakastukeemme:

 • Sähköpostiosoite: tekninentuki@kela.fi

Muissa asioissa voit soittaa Kelan yleisiin palvelunumeroihin, joissa vastataan arkisin klo 9-16.

Lue lisää