Jos yrittäjä sairastuu

Yrittäjällä on oikeus Kelan sairauspäivärahaan ja osasairauspäivärahaan. Jos sairaus pitkittyy, mahdollisia tukia ovat kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke.

Päivärahan määrä perustuu vuosituloon, joka yrittäjällä on YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulo.

Jos sairastut

  1. Lue ensin, miten ja miltä ajalta voit saada sairauspäivärahaa.
  2. Päivärahan määrä perustuu vuosituloon. Voit arvioida päivärahan määrän laskurilla.
  3. Lue ohjeet, miten haet sairauspäivärahaa.

Takaisin työhön

  1. Jos pystyt sairastumisesta huolimatta työskentelemään osittain, voit saada osasairauspäivärahaa. Sen määrä on puolet sairauspäivärahan määrästä.
  2. Lue ohjeet, miten haet osasairauspäivärahaa.
  3. Voit tukea työkykyäsi hankkimalla yrittäjän työterveyshuollon tai osallistumalla Kelan tai työeläkelaitoksen kuntoutukseen.

Jos sairaus pitkittyy

  1. Sairauspäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan. Tämän jälkeen sairaudesta maksetaan sairauspäivärahaa yleensä vasta, kun olet ollut vuoden työkykyinen.
  2. Jos sairaus pitkittyy etkä voi työskennellä, voit saada kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. 
  3. Lue ohjeet, miten haet kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä.

Kaikki Kelan maksamat sairausajan tuet on esitelty Sairastaminen-osiossa.