Adoptiotuki ulkomaan adoptioon

Jos adoptoit lapsen ulkomailta, voit hakea Kelasta tukea adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin. Voit hakea tukea, kun kansainvälisiä adoptiopalveluja antava taho on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi luoksesi ja adoptioon on myönnetty adoptiolautakunnan lupa.

Edellytyksenä on, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan. Lapsen adoptointi tulee tehdä Interpedian, Pelastakaa Lapset ry:n tai Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kautta. Adoptiotukea ei makseta, jos adoptoit lapsen Suomesta. Adoptiotuki on kertaluonteinen ja veroton.

Adoptiotuen suuruus riippuu lapsen kotimaasta seuraavasti (jos lapsi on nimetty sijoitettavaksi luoksesi 1.1.2019 jälkeen)
Taiwan 9 000 e
Thaimaa 5 000 e
Muut maat 7 000 e

Jos samalla kerralla adoptoidaan enemmän kuin yksi lapsi, toisesta ja sitä seuraavista lapsista maksetaan 30 % tuen täydestä määrästä. Jos adoptoit useamman lapsen, tutustu myös monikkoperheille maksettaviin perhe-etuuksiin.

Kustannuksia tulee virallisten asiakirjojen kääntämisestä, matka- ja asumiskuluista, palvelunantajalle suoritettavista maksuista, paikallisen asiamiehen palkoista sekä erinäisistä maakohtaisista hallintokuluista. Adoptiotuen tarkoitus on korvata vanhemmille osa näistä kuluista.

Näin haet adoptiotukea

  1. Hae adoptiotukea OmaKelassa.
  2. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne OmaKelassa. Liitä hakemukseesi
  3. Asiointipalvelusta näet, onko hakemuksesi ratkaistu, paljonko etuutta saat ja koska se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat kotiisi postitse myös kirjallisen päätöksen.

Toinen vaihtoehto on, että täytät ja tulostat äidin vanhempainetuushakemuksen SV 9 (pdf) tai isän vanhempainetuushakemuksen SV 29a (pdf). Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Jos asut Ahvenanmaalla, hae adoptiotukea kotikunnastasi. Ahvenanmaalla adoptiotuki voi erota mannermaan tuesta.

Hakuaika

Voit hakea adoptiotukea, kun lapsi on nimetty sijoitettavaksi hoitoosi. Hae etuutta kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun olet saanut lapsen hoitoosi.

Kun lapsi on otettu hoitoon, voit hakea myös vanhempainrahaa ja lapsilisää. Lisäksi adoptioäiti voi hakea äitiysavustusta ja adoptioisä isyysrahaa.

Lue lisää