Adoptiotuki ulkomaan adoptioon | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Adoptiotuki ulkomaan adoptioon

Jos adoptoit lapsen ulkomailta, voit hakea Kelasta tukea adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin. Kustannuksia tulee virallisten asiakirjojen kääntämisestä, matka- ja asumiskuluista, palvelunantajalle suoritettavista maksuista, paikallisen asiamiehen palkkioista sekä erilaisista maakohtaisista hallintokuluista.

Adoptiotuen tarkoitus on korvata vanhemmille osa näistä kuluista. Tuen saamisen edellytyksenä on, että olet sairausvakuutettu Suomessa.

Voit hakea tukea, kun

  • kansainvälisiä adoptiopalveluja antava taho on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi luoksesi
  • adoptioon on myönnetty adoptiolautakunnan lupa.

Jotta voit saada adoptiotukea, lapsi täytyy adoptoida Interpedia ry:n, Pelastakaa Lapset ry:n tai Helsingin kaupungin kautta.

Adoptiotukea ei makseta, jos adoptoit lapsen Suomesta.

Kuinka paljon tukea saa?

Adoptiotuen määrä riippuu lapsen kotimaasta seuraavasti

  • Taiwan 9 000 euroa
  • Thaimaa 5 000 euroa
  • Muut maat 7 000 euroa

Adoptiotuki on kertaluonteinen. Adoptiotuesta ei makseta veroa.

Jos adoptoit samaan aikaan useampia lapsia, muista lapsista maksetaan 30 % tuen täydestä määrästä.

Näin haet adoptiotukea

  1. Hae adoptiotukea OmaKelassa.
  2. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne OmaKelassa. Liitä hakemukseesi todistus adoptiolapsen nimeämisestä tai hoitoon ottamisesta SV 94 (pdf), jonka kansainvälinen adoptiopalvelun antaja on täyttänyt ja allekirjoittanut.
  3. OmaKelasta voit tarkistaa, onko hakemuksesi ratkaistu, kuinka paljon etuutta saat ja milloin se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat kotiisi postitse myös kirjallisen päätöksen.

Toinen vaihtoehto on, että täytät ja tulostat lomakkeen Vanhempien etuudet SV 15 (pdf). Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Jos asut Ahvenanmaalla, hae adoptiotukea kotikunnastasi. Ahvenanmaalla adoptiotuki voi erota mannermaan tuesta.

Hakuaika

Voit hakea adoptiotukea, kun lapsi on nimetty sijoitettavaksi hoitoosi. Hae etuutta kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun olet saanut lapsen hoitoosi.

Adoptiovanhempien perhe-etuudet

Kun lapsi on otettu hoitoon, adoptiovanhemmat voivat saada äitiysavustuksen, vanhempainpäivärahaa, lapsilisää, elatustukea ja lastenhoidon tukia. Jos adoptoit useamman lapsen, tutustu edellä mainituilla sivuilla myös monikkoperheiden perhe-etuuksiin.

Lue lisää

Sivu päivitetty 30.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?