Osittainen hoitoraha

Voit saada osittaista hoitorahaa, kun teet töitä enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi. Osittaista hoitorahaa maksetaan 1. ja 2. luokalla olevasta lapsesta.

Oikeus osittaiseen hoitovapaaseen perustuu työsopimuslakiin. Osittaisen hoitovapaan myöntää työnantaja, joten sovi vapaasta työnantajasi kanssa. Kela ei päätä työaikasi ehdoista. Ilmoita vapaasta työnantajallesi viimeistään 2 kuukautta ennen sen alkamista.

Kenelle osittaista hoitorahaa?

Osittaista hoitorahaa maksetaan 1. ja 2. luokalla olevan lapsen vanhemmalle. Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, osittaista hoitorahaa voidaan maksaa myös esiopetusvuodelta sekä 3. luokan ajalta. 

Osittaisen hoitorahan edellytyksenä on, että keskimääräinen viikoittainen työaikasi on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia viikossa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi enintään 6-tuntista työpäivää tai noin 4-päiväistä työviikkoa.

Osittaista hoitorahaa saadakseen vanhemman tulee olla töissä työ- tai virkasuhteessa tai hänellä tulee olla voimassa oleva YEL- tai MYEL-vakuutus.

Osittaista hoitorahaa voivat saada sekä isä että äiti, kunhan vanhemmat hoitavat lasta eri aikoina. Osittaista hoitorahaa voi saada myös ns. etävanhempi eli vanhempi, joka ei asu lasten kanssa samassa taloudessa.

Muiden tukien vaikutus

Osittaista hoitorahaa voi saada samanaikaisesti esimerkiksi yksityisen hoidon tuen kanssa tai jos lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Osittaista hoitorahaa ei voi saada, jos vanhempi

  • on sairauslomalla yhtäjaksoisesti yli 4 viikkoa (lyhyt sairausloma ei vaikuta tukeen). Oikeus osittaiseen hoitorahaan päättyy työkyvyttömyyden alkamisesta lukien.
  • saa kotihoidon tukea ja hoitaa lasta itse
  • saa vanhempainpäivärahaa samaan aikaan
  • saa joustavaa hoitorahaa (toinen vanhemmista voi saada toisesta lapsesta joustavaa hoitorahaa)
  • on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi
  • opiskelee päätoimisesti
  • on vuorotteluvapaalla.

Lue lisää