Arbetstagarens barn insjuknar | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Arbetstagarens barn insjuknar

Om arbetstagarens barn är under 10 år och insjuknar, kan arbetstagaren enligt arbetsavtalslagen vara tillfälligt vårdledig i 4 arbetsdagar. FPA betalar inte ut förmåner utifrån tillfällig vårdledighet.

I svårare situationer, där föräldern till ett barn under 16 år inte kan utföra sitt förvärvsarbete på grund av barnets sjukdom eller funktionsnedsättning, kan FPA bland annat betala specialvårdspenning.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021