Donationsdagpenning till arbetsgivare | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Donationsdagpenning till arbetsgivare

FPA kan betala donationsdagpenning för tid med arbetsoförmåga till en person som donerar organ, vävnad eller celler i en situation, där transplantationen är livsviktig för mottagaren.

Om arbetsgivaren betalar lön för den tid donatorn är oförmögen att arbeta till följd av donationen, betalas dagpenningen till arbetsgivaren till den del som motsvarar lönen.

Donationsdagpenning kan betalas för inkomstförlust som beror på

  • att organ, vävnad eller celler tas
  • nödvändiga undersökningar som anknyter till åtgärderna.

Självrisktid

Ingen självrisktid tillämpas i samband med donationsdagpenning.

Belopp

Donationsdagpenningen beräknas på samma sätt som sjukdagpenningen. Dagpenningen betalas för vardagar, också för lördagar och dagar före helg.

Ansökan

Donationsdagpenning ska sökas inom 2 månader efter att arbetsoförmågan började.

Beslut

Beslutet om donationsdagpenningen skickas till arbetstagaren. En arbetsgivare får beslutet bara om den betalar lön för tiden med arbetsoförmåga.

Utbetalning

Donationsdagpenningen betalas för vardagar, också för lördagar och dagar före helg. Dagpenningen betalas för den tid en arbetstagare är oförmögen att arbeta på grund av organ-, vävnads- eller celldonation.

Läs mer