Ekonomi och nyckeltal | Om FPA | FPAGå till innehållet

Ekonomi och nyckeltal

Finansieringen av den sociala trygghet som sköts av FPA grundar sig på en delningsprincipenligt vilken kostnaderna under respektive år finansieras med de intäkter som flyter in samma år. För finansieringen av förmånerna har FPA en folkpensionsfond, en sjukförsäkringsfond och en allmän fond för social trygghet. Ur dessa finansieras de förmåner som inte omfattas av pensions- eller sjukförsäkringen.

Finansiering

År 2021 uppgick FPA:s totala utgifter för förmånsfonderna till 16,7 miljarder euro. Förmånsutgifternas andel av de totala utgifterna var 96 % och verksamhetskostnadernas andel cirka 4 %.

Folkpensionsindex

En stor del av FPA:s förmåner justeras årligen enligt folkpensionsindexet.

Årsstatistik

Årsstatistiken innehåller centrala uppgifter om olika förmåner: bostadsbidrag, pensioner, rehabilitering, studieförmåner, familjeförmåner, sjukförsäkring, arbetshälsovård, arbetslöshetsskydd, handikappförmåner och militärunderstöd.

Årsredovisningar

Enligt FPA:s strategi är kunden, förtroende och kunskap i fokus. 

Nyckeltal

Så här betjänar FPA år 2022. Vi har 130 serviceställen, 157 servicepunkter, 85 FPA-fjärrservice vid kommunala serviceställen, 21 FPA-fjärrservice på andra kommunala fjärrserviceställen. Betalda FPA-förmåner ca 16 miljarder e, identifieringar i nättjänsten 76,4 miljoner, besök på serviceställen 0,6 miljoner, skickade brev 14 miljoner, besvarade samtal 2,2 miljoner, ansökningar via nättjänsten 79,2 %, antal direktersättningar 37,3 miljoner , elektroniska recept 28 miljoner, största bidragsutgifter: folkpensioner 2 170 miljoner, arbetslöshetsersättning 1 850 miljoner, sjukvårdsersättningar 1 770 miljoner, allmänt bostadsbidrag 1 570 miljoner, barnbidrag 1 460 miljoner, sjukpenning 1 220 miljoner e. Personal 8 590. FPA erbjuder en riksomfattande telefontjänst på finska, svenska, samiska och engelska.

Läs mer

Senast ändrad 3.11.2023

Vad tycker du om sidan?