Strategi | Om FPA | FPAGå till innehållet

FPA:s strategi

FPA:s strategi innehåller tre mål som anknyter till varandra:

  • Kundupplevelsen bygger på förtroende
  • Kunskap ger genomslag
  • Trygghet i vardag

Vår verksamhetsidé beskriver vår grundläggande uppgift

Ett stöd i livets alla skeden. Vi ansvarar för befolkningens grundtrygghet, främjar hälsan och stöder människors möjligheter att klara sig på egen hand.

Vår vision är det vi drömmer om och vill uppnå med hjälp av vår strategi

Nära människan. Välfärd genom kunskap. Stöd och samarbete.

När vi behövs finns vi där, som ett stöd och en trygghet i varje människas vardag. Det här är möjligt tack vare våra lättillgängliga tjänster.

Vi är väl insatta i hur olika livssituationer kan förändras, och upptäcker därför i god tid när det finns behov av stöd. Det innebär att kan vi erbjuda precis de tjänster som är till hjälp i varje enskild situation. Om vi bara behövs i bakgrunden sköter vi vår del enkelt och smidigt så att livet kan rulla vidare.

När man sköter ärenden hos oss löper allting smidigt från början till slut. Om det krävs hjälp också av andra aktörer tar vi hand om ärendet tillsammans med våra samarbetspartner.

Vi erbjuder rätt form av stöd vid rätt tidpunkt, för vi vet hur vi ska använda den information som vi har om våra kunders liv. Informationen lämnas också ut för att användas hos olika samhällsaktörer, och blir då till nytta för alla parter.

Så skapar vi trivsel med kunskap, stöd och samarbete.

Strategiska mål

Vårt mål är att ge en utmärkt kundupplevelse. Våra kunder får de förmåner och tjänster som tillhör dem vid rätt tidpunkt, utan ansträngning och pålitligt – med ett sätt att göra affärer som passar var och en av dem.

Vi litar på kunden och vid behov hjälper vi dem att sköta sina ärenden.

Kunskap om kundernas behov ligger som grund vid utvecklingen av våra tjänster. Vårt mål är en god datarörlighet till nytta för våra kunder. Genom att utnyttja information på nya sätt gör vi det lättare för kunderna att sköta sina ärenden.

Vi stöder samhällsutvecklingen och beslutsfattandet med tillförlitlig och aktuell information.

Vi tryggar vardagen och är ett stöd vid förändringar i livet. Därför är det arbete som vår personal och våra samarbetspartner utför betydelsefullt.

Våra tjänster fungerar säkert i alla lägen, varje dag.

Bekanta dig med FPA:s strategipresentation

Nyckelresultatshelheten beskrivs i vår strategipresentation.

FPA:s strategi (pdf)

Senast ändrad 21.5.2024