Snabbguide för företagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Snabbguide för företagare

En företagare har rätt till samma förmåner som en arbetstagare. En företagares arbetsinkomst enligt pensionsförsäkringen, dvs. FöPL- eller LFöPL-försäkringen, inverkar på arbetslöshetsdagpenning, andra dagpenningar och pensioner.

Snabbguiden ger dig en helhetsbild av vilka ärenden och FPA-förmåner som hänför sig till de olika skedena av företagsverksamheten.

Företagsverksamheten inleds

Arbetslös blir företagare

Om du är arbetslös när du blir företagare ska du ta reda på om du har möjlighet att få arbetslöshetsförmåner.

Grunda ett företag

När du grundar ett företag måste du bland annat sköta företagets bank- och skatteärenden, försäkringar, bokföring och ekonomiförvaltning.

Även lättföretagare är företagare

Om du anlitar ett faktureringsföretag, dvs. arbetar som lättföretagare, måste du försäkra arbetet enligt lagen om pension för företagare. Som lättföretagare betraktas du som företagare också med avseende på FPA:s förmåner.

Pensionsförsäkringen inverkar på din pension och sociala trygghet

En företagare ska själv ordna sitt pensionsskydd genom att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring. Pensionsförsäkringen inverkar på största delen av FPA:s förmåner.

Kom ihåg att trygga din försörjning med tanke på eventuell arbetslöshet

Det är bra att vara beredd på eventuell arbetslöshet genom att bli medlem i en arbetslöshetskassa. FPA betalar ut arbetslöshetsförmåner till företagare som inte hör till någon arbetslöshetskassa.

Från utlandet till Finland

Om du flyttar till Finland och blir företagare här kan du få förmåner från FPA på vissa grunder, om du har tecknat en pensionsförsäkring för företagare.

Företagarens vardag

Främja din arbetsförmåga

Du kan ordna företagshälsovård för dig själv och få ersättning för en del av kostnaderna från FPA. En företagare har också rätt till rehabilitering och rehabiliteringspenning.

Om din livssituation förändras

Din vardag som företagare påverkas om du blir sjuk, om din arbetsförmåga försämras eller om du får barn. En företagare har rätt till samma förmåner som en arbetstagare.

Om dina inkomster är små

Om du behöver stöd för ditt boende eller om dina inkomster sjunker så mycket att du inte klarar dig, kan du ha rätt till allmänt bostadsbidrag eller utkomststöd. Observera dock att du inte kan få stöd för din företagsverksamhet från FPA.

Företagare utomlands

Om du arbetar som företagare inom EU-området omfattas du i regel av den sociala tryggheten i det land där du arbetar. Om du arbetar tillfälligt inom EU-området eller utanför EU kan du ha rätt till förmåner från FPA.

Om du har anställda

Som arbetsgivarföretagare kan du bli tvungen att sköta exempelvis dina anställdas FPA-ärenden i anslutning till familjeledigheter eller sjukdom. Du måste också ordna företagshälsovård för dina anställda. FPA ersätter en del av kostnaderna för företagshälsovården.

Rådgivning och information för företagare

Du kan få råd av exempelvis företagarorganisationer. Företagarna i Finland ger råd, informerar och ger ut guider för företagare

Företagsverksamheten upphör

Företagsverksamheten avslutas

Om du blir arbetslös när företagsverksamheten upphör ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänster. Ansök om arbetslöshetsförmåner hos FPA eller din arbetslöshetskassa.

När du går i pension

Arbetspensionsanstalterna beviljar och betalar ut pension för företagare. Om din arbetspension är liten kan den kompletteras med den folkpension som FPA betalar ut.

Senast ändrad 14.3.2023

Vad tycker du om sidan?