När en företagare anställer en arbetstagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om du anställer en arbetstagare

En företagare som anställer en arbetstagare blir arbetsgivare. En arbetsgivare har skyldigheter som hänför sig till FPA:s förmåner och ersättningar. De flesta länkar på den här sidan går till sidorna för arbetsgivare på fpa.fi.

Företagshälsovård

En arbetsgivare är skyldig att ordna lagstadgad förebyggande företagshälsovård (Arbetsgivare) för sina anställda. FPA ersätter en del av kostnaderna för den.

Dagpenningsförmåner

Om du betalar lön till dina anställda under sjukfrånvaro, föräldraledighet eller rehabilitering (Arbetsgivare), kan FPA betala dagpenning till dig. Sådan dagpenning är exempelvis sjukdagpenning och föräldrapenning. Även ersättning för semesterkostnader och familjeledighetsersättning (Arbetsgivare), som är förmåner som anknyter till familjeledigheter, betalas till arbetsgivaren.

Inkomstregistret

Anmäl de löner du betalat till dina anställda till inkomstregistret (Arbetsgivare) inom 5 dagar från löneutbetalningsdagen.

Arbete utomlands

Meddela FPA eller Pensionsskyddscentralen om du sänder en arbetstagare utomlands för att arbeta. Arbete utomlands kan inverka på arbetstagarens sociala trygghet. Ta reda på arbetsgivarens skyldigheter i olika internationella situationer.

Sjukförsäkring

Arbetsgivarna deltar också i finansieringen av sjukförsäkringen (Arbetsgivare).

E-tjänsterna underlättar arbetsgivarföretagarens arbete

Som arbetsgivare kan du sköta så gott som alla FPA-ärenden i e-tjänsterna för arbetsgivare. I e-tjänsterna kan du till exempel ansöka om dagpenningar och ersättningar för företagshälsovård, kontrollera betalningsuppgifter, uppdatera kontakt- och kontouppgifter samt se beslut. Man loggar in i e-tjänsterna med Suomi.fi-identifikation.

Vem sköter arbetsgivarens ärenden?

Om du är företagets verkställande direktör eller en privat näringsidkare kan du utifrån din ställning själv sköta arbetsgivarens ärenden i e-tjänsterna. Logga in i e-tjänsterna med stark Suomi.fi-autentisering. Du behöver inte särskilda Suomi.fi-fullmakter.

Om någon annan än du själv sköter ditt företags FPA-ärenden måste du ge personen i fråga Suomi.fi-fullmakter (Arbetsgivare). Om exempelvis en bokföringsbyrå sköter löneräkningen måste du ge bokföringsbyrån fullmakter att använda e-tjänsten för arbetsgivare för ditt företags räkning.

Du kan också sköta dina ärenden med pappersblanketter.

Rådgivning via chatt, per telefon och per e-post

FPA betjänar arbetsgivare via chatt och per telefon (Arbetsgivare) och ger råd i ärenden som gäller dagpenningar. I ärenden som inte brådskar kan du också kontakta FPA via skyddad e-post. Information om ersättningen av företagshälsovård ges per telefon och e-post.

Läs mer

Senast ändrad 1.1.2024

Vad tycker du om sidan?