Stöd till företagare med små inkomster | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Stöd till företagare med små inkomster

Som företagare kan du ansöka om stöd för boende och om utkomststöd om dina inkomster är små. Utöver dina egna inkomster kan också inkomsterna hos de personer som bor i samma hushåll inverka på de här stöden. När du ansöker om förmåner för dig själv är det enklast att sköta ärendet i MittFPA.

Företagare kan ansöka om allmänt bostadsbidrag

  1. FPA kan betala allmänt bostadsbidrag till hushåll med låga inkomster för att hjälpa dem klara av sina boendeutgifter.
    • Bedöm med hjälp av vår räknare om ditt hushåll har rätt till allmänt bostadsbidrag.
  2. På bidraget inverkar hushållsmedlemmarnas sammanlagda bruttoinkomster, det vill säga inkomsterna innan skatten har dragits av.
    • FPA uppskattar en företagares inkomster utifrån arbetsinkomsten enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen. Om du inte har någon FöPL- eller LFöPL-försäkring är det beloppet av startpengen, minimiinkomsten, löneinkomsten eller din egen uppskattning av inkomsten som beaktas som inkomst. Med minimiinkomst avses en inkomst som uppgår till beloppet av arbetsmarknadsstödet utan barnförhöjningar (cirka 800 euro/månad år 2024). Du behöver inte anmäla bokslutsuppgifterna till FPA.

Ansök om andra stöd från FPA innan du ansöker om utkomststöd

  1. Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd ska du ta reda på om du kan få några andra FPA-förmåner.
  2. Utkomststödet påverkas av familjens och företagets samtliga nettoinkomster och tillgångar. Utkomststöd kan beviljas för nödvändiga dagliga utgifter.
  3. Om du ansöker om utkomststöd undersöker FPA lönsamheten i ditt företag.
  4. Läs närmare om hur du ansöker om utkomststöd och vilka bilagor som behövs. Du måste redogöra för dina inkomster på en separat blankett.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Blev något oklart?

Ring FPA:s kundservice
Senast ändrad 6.6.2024