Bostadsbidrag och utkomststöd till företagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Bostadsbidrag och utkomststöd till företagare

En företagare kan ansöka om stöd för boende och om utkomststöd ifall inkomsterna är små. Utöver företagarens egna inkomster kan också inkomsterna hos de personer som bor i samma hushåll inverka på stöden.

Företagare kan ansöka om bostadsbidrag

  1. FPA kan betala allmänt bostadsbidrag till hushåll med låga inkomster för att minska boendeutgifterna.
    • Bedöm med hjälp av vårt beräkningsprogram om ditt hushåll har rätt till bostadsbidrag.
  2. På bidraget inverkar hushållsmedlemmarnas sammanlagda bruttoinkomster, dvs. inkomsterna innan skatten har dragits av.
    • Som företagarens inkomst beaktar FPA arbetsinkomsten enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen. Om du inte har någon FöPL- eller LFöPL-försäkring är det beloppet av startpengen, minimiinkomsten, löneinkomsten eller din egen uppskattning av inkomsten som beaktas som inkomst. Med minimiinkomst avses en inkomst som uppgår till beloppet av arbetsmarknadsstödet utan barnförhöjningar (cirka 800 euro/månad år 2024). Du behöver inte anmäla bokslutsuppgifterna till FPA.

Närmare information om olika stöd för boende finns under Boende.

Utkomststöd beviljas i sista hand

  1. Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd ska du ta reda på om du kan få några andra FPA-förmåner.
  2. Utkomststödet är ett stöd som beviljas i sista hand och familjens och företagets samtliga nettoinkomster och tillgångar inverkar på beloppet. Utkomststöd kan beviljas för nödvändiga dagliga utgifter.
  3. Om du ansöker om utkomststöd undersöker FPA lönsamheten i ditt företag.
  4. Läs anvisningar om hur du ansöker om utkomststöd och vilka bilagor som behövs. Du måste redogöra för dina inkomster på en separat blankett.

Utkomststödet beskrivs i sin helhet på sidorna om utkomststöd.

Senast ändrad 1.1.2024

Vad tycker du om sidan?