Förmåner för företagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vilka förmåner kan en företagare få från FPA?

Som företagare kan du få samma förmåner från FPA som en arbetstagare. Du kan också få ersättning om du ordnar företagshälsovård för dig själv.

Dagpenningsförmåner, såsom föräldradagpenningar och sjukdagpenning, bestäms utifrån FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten. I samband med vissa förmåner, exempelvis utkomststöd, kan det hända att FPA undersöker lönsamheten i ditt företag innan förmånen beviljas.

På de här sidorna finns information om de vanligaste situationer där du som företagare kan ha behov av förmåner från FPA. Sidorna innehåller också information om hur man ansöker om förmånerna.

Närmare information om FPA-förmånerna hittar du via sidan fpa.fi (privatpersoner).

FPA meddelar uppgifter om utbetalda förmåner till inkomstregistret inom 5 dagar från utbetalningsdagen.

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?