Utgifter för anskaffning av nödvändigt identitetsbevis eller nödvändig handling inom det grundläggande utkomststödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Utgifter för anskaffning av en nödvändig identitetshandling, uppehållshandling eller resehandling inom det grundläggande utkomststödet

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för utgifter i samband med anskaffningen av en nödvändig identitetshandling, uppehållshandling eller resehandling.

Ett pass eller fotoförsett identitetskort behövs för att man ska kunna sköta sina ärenden (t.ex. på banken). Om passet skaffas endast för utlandsresa kan man inte få grundläggande utkomststöd för anskaffningsutgifterna.

Utgifter i samband med anskaffning av pass eller identitetshandling som godkänns för det grundläggande utkomststödet är till exempel:

  • ansökningsavgift
  • passfoto
  • bilagor som behövs för anskaffningen
  • eventuella resekostnader.

Inkvarteringskostnader i samband med anskaffningen beaktas inte.

Senast ändrad 28.9.2023

Vad tycker du om sidan?