Tidtabell för läkemedelsutbytes- och referensprissystemet | Om FPA | FPAGå till innehållet

Läkemedelsutbytes- och referensprissystemets tidtabell

Förkortningar som används i tabellen

  • Fimea = Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
  • Hila = Läkemedelsprisnämnden
  • FPA = Folkpensionsanstalten
Läkemedelsutbytes- och referensprissystemets tidtabell
Tidtabell2:a
kvartalet 2024
3:e
kvartalet 2024
4:e
kvartalet 2024
1:a
kvartalet 2025
Fimea publicerar en förteckning över utbytbara läkemedelspreparat senast15.2.202416.5.202416.8.202415.11.2024
Läkemedelsföretagens korrigeringar och kompletteringar ska lämnas in till Fimea senast22.2.202423.5.202423.8.202422.11.2024
Fimea publicerar en uppdaterad förteckning23.2.202424.5.202426.8.202425.11.2024
Hila publicerar en förteckning över läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet senast1.3.202431.5.202430.8.202429.11.2024
Läkemedelsföretagen ska lämna in prisanmälningar senast8.3.2024
kl. 16.15
7.6.2024
kl. 16.15
9.9.2024
kl. 16.15
10.12.2024
kl. 16.15
E-tjänsten för läkemedelsföretag är öppen1.3–
8.3.2024
31.5–
7.6.2024
30.8–
9.9.2024
29.11–
10.12.2024
Hila publicerar beslut om referenspris och FPA publicerar prisintervallen senast22.3.202420.6.202423.9.202423.12.2024

Tidsschemat baserar sig på följande bestämmelser:

  • Fimea ska publicera förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat senast 45 dagar före ingången av varje nytt kvartal (6 kap. 57 c § 2 mom. i läkemedelslagen).
  • Hila ska publicera en förteckning över preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet minst 30 dagar innan referensprisperioden börjar (6 kap. 20 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen).
  • Priserna på utbytbara läkemedelspreparat ska meddelas till FPA minst 21 dagar före den första dagen i varje kvartal (1 § 1 mom. i social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel).
  • Innehavaren av försäljningstillstånd ska underrätta Hila om partipriset för ett läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet senast 21 dagar innan referensprisperioden börjar (6 kap. 20 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen).
  • Hila ska fatta ett beslut om referensprisgrupper, referenspris och upptagning av ett läkemedelspreparat i en referensprisgrupp senast sju dagar innan referensprisperioden börjar (6 kap. 21 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen).
  • FPA ska publicera en förteckning över de utbytbara läkemedelspreparat som har meddelats anstalten och över priserna på dem senast sju dagar före den första dagen i varje kvartal (2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel).

Senast ändrad 6.2.2024