Så här registrerar du dig | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Så här registrerar du dig

Registrera dig som serviceproducent

Logga in
 1. Före registreringen ska du ta del av
  • FPA:s servicebeskrivning för rehabilitering (den del som beskriver rehabiliteringstjänsten och den allmänna delen)
  • registreringsvillkoren
  • avtalsvillkoren
  • priserna
  • de anvisningar som gäller tjänsten
  • registreringsanvisningen.
 2. Logga in i registreringssystemet med Suomi.fi-identifikation. Den fullmakt som behövs är ”Uträtta ärenden för producenter av rehabiliteringstjänster”.
 3. Registrera dig som serviceproducent. Registreringsanvisning (pdf)
  Ange
  • de uppgifter som gäller verksamhetsstället. Om serviceproducenten har flera verksamhetsställen ska varje verksamhetsställe där tjänster tillhandahålls registreras separat.
  • de uppgifter som gäller registreringsvillkoren
   uppgift om sättet för delgivning av registreringsbeslutet
  • uppgifter som hjälper klienterna att välja serviceproducent
  • uppgifter om eventuella medlemmar i gruppen och underleverantörer.
 4. Skicka registreringen. Om registreringsvillkoren uppfylls skickar FPA dig per e-post ett registreringsbeslut och ett avtal om rehabiliteringstjänsten med bilagor.
 5. Underteckna avtalet och skicka det tillbaka till FPA (FPA, Gruppen för upphandling och avtalshantering, PB 450, 00056 FPA). Skriv ”Ei skannaukseen” på kuvertet.
 6. Du får ett meddelande från FPA när avtalet har registrerats. Du kan börja tillhandahålla tjänsten i enlighet med avtalet.

Har du frågor?

Frågor som gäller registreringen kan skickas till adressen kuntoutus.rekisteroityminen@kela.fi

Senast ändrad 11.1.2024