Familjerehabilitering (LAKU) och registrering som serviceproducent | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Familjerehabilitering (LAKU) och registrering som serviceproducent

Registrera dig som serviceproducent

Logga in i registreringssystemet med Suomi.fi-identifikation.

Logga in

Klienter inom familjerehabilitering (LAKU) är familjer där ett barn eller en ung person i åldern 7-15 år utifrån en adekvat bedömning har diagnostiserats med ADHD, ADD, autismspektrumstörning utan kognitiv utvecklingsstörning, Tourettes syndrom eller långvariga tic-symtom.

Dessutom förutsätts att familjen har behov av stöd och handledning i form av flerformsrehabilitering under en lång tid till följd av de problem som den neuropsykiatriska störningen orsakar i vardagen. 

Anvisningar för den som vill registrera sig som serviceproducent för LAKU-familjerehabilitering finns här:

Familjerehabilitering (LAKU) kan genomföras på finska och svenska. Registreringen som serviceproducent för den finskspråkiga och den svenskspråkiga tjänsten görs separat.

Tidpunkt för registrering som producent av familjerehabilitering (LAKU)

Registreringen som serviceproducent börjar 1.3.2024. Efter det här datumet kan man registrera sig som serviceproducent när som helst. Avtalet mellan FPA och serviceproducenten gäller tills vidare. 

Genomförandet av tjänsten börjar tidigast 1.4.2024.

Familjerehabilitering (LAKU), registreringsområden

Registreringsområdena för familjerehabilitering (LAKU) är välfärdsområdena, Helsingfors och Åland. Du kan registrera dig som serviceproducent för det område där det registrerade verksamhetsstället är beläget.

Villkor för registrering som producent av familjerehabilitering (LAKU)

Läs igenom följande anvisningar och villkor före registreringen. När du registrerar dig och undertecknar avtalet förbinder sig ditt företag att tillhandahålla rehabiliteringen på det sätt som anges i avtalet. Villkoren ska uppfyllas från och med registreringstidpunkten.

Om du anlitar en underleverantör vid produktionen av tjänsten ska du observera att både du som serviceproducent och underleverantören måste vara anslutna till Vastuu Groups Pålitlig partner-tjänst.

Så här registrerar du dig 

Registrera dig som serviceproducent.

Familjerehabilitering (LAKU), utbildningsmaterial 

Familjerehabilitering (LAKU), klientantal

FPA meddelar årligen serviceproducenterna antalet klienter för följande år. Antalet klienter avser det maximala antal klienter för vilka familjerehabilitering (LAKU) kan ordnas under året i fråga.

Uppskattningen av antalet klienter för år 2024 är 1 255 finskspråkiga och 45 svenskspråkiga klienter.

I tjänsten för sökning av serviceproducent visas de serviceproducenter som redan har registrerat sig som serviceproducenter för familjerehabilitering (LAKU). Serviceproducenterna visas i tjänsten för sökning av serviceproducent när beslutsfattandet i fråga om familjerehabilitering (LAKU) börjar 15.3.2024. 

Servicelöfte

Servicelöfte och anvisningsbrev (pdf) skickas till klienten som bilaga till FPA:s rehabiliteringsbeslut.

Aktuellt om rehabilitering

Följ sidan Aktuellt om rehabilitering

FPA ordnar möten för serviceproducenterna. Läs mer om mötena och bekanta dig med materialen för mötena (på finska).

Kontaktuppgifter för serviceproducenterna

Frågor som gäller avtalet eller registreringen kan skickas per e-post till adressen kuntoutus.rekisteroityminen@kela.fi. 

Frågor som gäller familjerehabilitering (LAKU) kan skickas per e-post till adressen kuntoutus_palvelukuvaukset@kela.fi.

Läs mer

Senast ändrad 23.2.2024

Vad tycker du om sidan?