Individuell rehabilitering enligt prövning och registrering av serviceproducent | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Individuell rehabilitering enligt prövning och registrering av serviceproducent

Registrera dig som serviceproducent

Logga in

Individuell rehabilitering enligt prövning ordnas för klienter vars sjukdom eller funktionsnedsättning orsakar många problem och som behöver individuell och multiprofessionell rehabilitering. När rehabiliteringen planeras beaktar man klientens individuella behov.

Anvisningar för den som vill registrera sig som serviceproducent för prövningsbaserad individuell rehabilitering finns här:

Individuella rehabiliteringstjänster ordnas för olika sjukdomsgrupper. En del av de prövningsbaserade individuella rehabiliteringstjänsterna kan genomföras på finska och svenska och en del bara på finska. Registreringen som serviceproducent för den finskspråkiga och den svenskspråkiga tjänsten görs separat.

Vuxna

  • neurologiska sjukdomar (finska/svenska)
  • sjukdomar i rörelseorganen, reumatiska sjukdomar och allmänna sjukdomar (finska/svenska)
  • hörselnedsättningar (finska)
  • synnedsättningar (finska)
  • syn- och hörselnedsättningar (finska)

Barn och unga

  • neurologiska sjukdomar och allmänna sjukdomar (finska)
  • hörselnedsättningar (finska)
  • synnedsättningar (finska).

Registrera dig som serviceproducent separat för varje tjänst. 

Tidpunkt för registrering som producent av individuell rehabilitering enligt prövning

Registreringen som serviceproducent börjar 2.1.2024. Efter det här datumet kan man registrera sig som serviceproducent när som helst. Avtalet mellan FPA och serviceproducenten gäller tills vidare. 

Genomförandet av tjänsten börjar tidigast 1.3.2024.

Registreringsområde för individuell rehabilitering enligt prövning

Man kan registrera sig som producent av individuell rehabilitering enligt prövning i hela landet. Du kan genomföra tjänsten för alla klienter som är bosatta i Finland oberoende av deras boningsort.

Villkor för registrering för individuell rehabilitering enligt prövning

Läs anvisningarna och villkoren nedan före registreringen som serviceproducent. Genom att registrera dig och underteckna avtalet förbinder du dig att tillhandahålla rehabiliteringen på det sätt som anges i avtalet. Villkoren ska uppfyllas från och med registreringstidpunkten.

Om du anlitar en underleverantör vid produktionen av tjänsten ska du observera att både du som serviceproducent och underleverantören måste vara anslutna till Vastuu Groups Pålitlig partner-tjänst.

Läs också noggrant övriga registreringsvillkor som gäller underleverantörer: Anmälan om underleverantör (pdf)

Gemensamma registreringsvillkor för alla prövningsbaserade individuella rehabiliteringstjänster:

Så här registrerar du dig 

Registrera dig som serviceproducent.
 

Registreringsvillkor för de olika tjänsterna

Utbildningsmaterial om individuell rehabilitering enligt prövning

Klientantal för individuella rehabiliteringstjänster enligt prövning

FPA meddelar årligen serviceproducenterna antalet klienter för följande år. Antalet klienter avser det maximala antal klienter för vilka varje prövningsbaserad individuell rehabiliteringstjänst kan ordnas under året i fråga.
 

Uppskattningen av antalet klienter för år 2024 är 525 finskspråkiga och 17 svenskspråkiga klienter.

I tjänsten för sökning av serviceproducent visas de serviceproducenter som redan har registrerat sig som producenter av individuell rehabilitering för vuxna med neurologiska sjukdomar. 

Uppskattningen av antalet klienter för år 2024 är 2 658 finskspråkiga och 80 svenskspråkiga klienter.

I tjänsten för sökning av serviceproducent visas de serviceproducenter som redan har registrerat sig som producenter av individuell rehabilitering för vuxna med sjukdomar i rörelseorganen, reumatiska sjukdomar och allmänna sjukdomar. 

Uppskattningen av antalet klienter för år 2024 är 55 finskspråkiga klienter.

I tjänsten för sökning av serviceproducent visas de serviceproducenter som redan har registrerat sig som producenter av individuell rehabilitering för vuxna med hörselnedsättningar. 

Uppskattningen av antalet klienter för år 2024 är 90 finskspråkiga klienter.

I tjänsten för sökning av serviceproducent visas de serviceproducenter som redan har registrerat sig som producenter av individuell rehabilitering för vuxna med synnedsättningar. 

Uppskattningen av antalet klienter för år 2024 är 15 finskspråkiga klienter.

I tjänsten för sökning av serviceproducent visas de serviceproducenter som redan har registrerat sig som producenter av individuell rehabilitering för vuxna med syn- och hörselnedsättningar. 

Uppskattningen av antalet klienter för år 2024 är 190 finskspråkiga klienter.

I tjänsten för sökning av serviceproducent visas de serviceproducenter som redan har registrerat sig som producenter av individuell rehabilitering för barn och unga med neurologiska sjukdomar och allmänna sjukdomar. 

Uppskattningen av antalet klienter för år 2024 är 10 finskspråkiga klienter.

I tjänsten för sökning av serviceproducent visas de serviceproducenter som redan har registrerat sig som producenter av individuell rehabilitering för barn och unga med hörselnedsättningar. 

Uppskattningen av antalet klienter för år 2024 är 10 finskspråkiga klienter.

I tjänsten för sökning av serviceproducent visas de serviceproducenter som redan har registrerat sig som producenter av individuell rehabilitering för barn och unga med synnedsättningar. 

Servicelöfte

Servicelöfte och anvisningsbrev (pdf) skickas till klienten som bilaga till FPA:s rehabiliteringsbeslut.

Aktuellt om rehabilitering

Följ sidan Aktuellt om rehabilitering.

FPA ordnar möten för serviceproducenterna. Läs mer om mötena för producenter av individuell rehabilitering enligt prövning och bekanta dig med materialet för mötena.

Kontaktuppgifter för serviceproducenterna

Frågor som gäller avtalet och registreringen kan skickas till adressen kuntoutus.rekisteroityminen@kela.fi. 

Frågor som gäller individuell rehabilitering kan skickas till adressen kuntoutus_palvelukuvaukset@kela.fi. 

Läs mer

Senast ändrad 13.2.2024

Vad tycker du om sidan?