Rehabiliteringen Min egen väg | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Min egen väg-rehabilitering och registrering som serviceproducent

Registrera dig som serviceproducent

Logga in

Min egen väg-rehabilitering riktar sig till unga vuxna i åldern 16–29 år som har en autismspektrumstörning utan kognitiv utvecklingsstörning, dvs. till exempel Aspergers syndrom, eller en aktivitets- och uppmärksamhetsstörning. Därtill förutsätts att klienten på grund av en neuropsykiatrisk störning behöver stöd för att komma i gång med, fortsätta med eller slutföra studier eller med att övergå till arbetslivet och klara sig där.

Anvisningar för den som vill registrera sig som serviceproducent för Min egen väg-rehabilitering finns här:

Min egen väg-rehabilitering kan genomföras på finska och svenska. Registreringen som serviceproducent för den finskspråkiga och den svenskspråkiga tjänsten görs separat.

Avtalen om rehabiliteringen Min egen väg sägs upp i slutet av 2024

FPA säger upp alla avtal om rehabiliteringen Min egen väg i slutet av 2024. Från och med 1.11.2024 går det inte längre att registrera sig som serviceproducent för den nuvarande rehabiliteringen Min egen väg.

Tidpunkt för registrering som serviceproducent för rehabiliteringen Min egen väg

Registreringen som serviceproducent är öppen fortgående, och således kan serviceproducenterna registrera sig vid den tidpunkt som passar dem. Avtalet mellan FPA och serviceproducenten gäller tills vidare.

Min egen väg-rehabilitering, registreringsområden

Registreringsområdena för Min egen väg-rehabilitering är landskapen. Du kan registrera dig som serviceproducent för det område där det registrerade verksamhetsstället är beläget.

Villkor för registrering som serviceproducent för rehabiliteringen Min egen väg

Läs igenom följande anvisningar och villkor före registreringen. När du registrerar dig och undertecknar avtalet förbinder sig ditt företag att tillhandahålla rehabiliteringen på det sätt som anges i avtalet. Villkoren ska uppfyllas från och med registreringstidpunkten.

Så här registrerar du dig

Registrera dig som serviceproducent.

Utbildningsmaterial för Min egen väg-rehabilitering

Klientantal inom Min egen väg-rehabilitering

FPA informerar årligen serviceproducenterna för Min egen väg-rehabilitering om antalet klienter under det följande året.

Antalet klienter avser det maximala antal klienter för vilka Min egen väg-rehabilitering kan ordnas under året i fråga.

FPA uppskattar antalet klienter för år 2024 till 2295 finskspråkiga och 75 svenskspråkiga klienter.

I januari 2024 har Min egen väg-rehabilitering beviljats till 232 nya klienter. 

I tjänsten för sökning av serviceproducent visas de serviceproducenter som redan har registrerat sig som serviceproducenter för Min egen väg-rehabilitering.

Servicelöfte

Servicelöfte och anvisningsbrev gällande Min egen väg-rehabilitering (pdf) skickas till klienten som bilaga till FPA:s rehabiliteringsbeslut.

Aktuellt om rehabilitering

Följ sidan Aktuellt om rehabilitering.

FPA ordnar möten för serviceproducenterna. Läs mer om mötena och bekanta dig med materialen för mötena.

Kontaktuppgifter för serviceproducenterna

Frågor som gäller tjänsten och avtalet kan skickas per e-post till adressen kuntoutus.rekisteroityminen@kela.fi.

Frågor som gäller Min egen väg-rehabilitering kan skickas per e-post till adressen kuntoutus_palvelukuvaukset@kela.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?